Tarifes professionals

El Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV) no està facultat per a publicar normes d’honoraris orientatives per als seus col·legiats, per estar prohibit de forma expressa per el article 14 de la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seua adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (B.O.E de 23 de desembre del 2009), coneguda com Llei Òmnibus.

Aquesta norma ha modificat la Llei de Col·legis professionals, estipulant expressament la prohibició que els Col·legis establisquen no solament barems orientatius, sinó qualsevol altra orientació, recomanació, directriu, norma o regla sobre honoraris professionals.

La rotunditat del nou article 14 de la Llei – manifesta en el seu títol Prohibició de recomanacions sobre honoraris” – no deixa lloc a equívoc, per la qual cosa des del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana es vol aclarir que les tarifes d’honoraris orientatius en el seu moment publicades no poden ser ja utilitzades, quedant derogades des del mateix moment d’entrada en vigor de la modificació normativa.

Scroll to Top
Obrir xat
1
Tens algun dubte?
Hola, en què podem ajudar-te?