Història

orígen y fundació del Col·legi

Per a trobar els origens del Col·legi cal remuntar-se fins al 20 de maig de 2000. Aquell dia l’Assemblea General de l’Associació de Bibliotecaris Valencians (ABV) va acordar començar els tràmits necessaris per a la creació d’un col·legi professional. El dia 27 de juny del mateix any es va formalitzar la petició.

El 13 de maig de 2002 el DOGV publicava l’avantprojecte de llei i immediatament l’Associació Valenciana d’Especialistes en Informació (AVEI) va mostrar la seua voluntat de participar en el procés de creació del Col·legi i de la redacció dels seus estatuts. Amb el treball i l’esforç d’ambdues associacions, van iniciar el procés de creació del Col·legi Oficial de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de la Comunitat Valenciana.

Considerant positiva aquesta convergència, de mutu acord es va decidir arreplegar l’opinió d’altres col·lectius i de persones implicades en el món de la biblioteconomia, l’arxivística, la documentació, la informació i la docència. Es pretenia donar a conèixer aquesta iniciativa, veure-la des de tots els punts de vista possibles i sumar voluntats per a portar avant aquest projecte.

El 9 de juny de 2006 les Corts Valencianes aproven la Llei de Creació del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (Llei 6/2006, de 9 de juny). Segons el preàmbul de la Llei de Creació: “la constitució del Col·legi resulta d’interès públic, ja que permetrà dotar al col·lectiu de professionals, inclosos en l’article 3r d’aquesta norma, d’una organització adequada, capaç de vetlar pels seus drets i interessos, i també d’ordenar l’exercici de la professió; professió que compleix amb una important tasca social, en estar relacionada amb la gestió del patrimoni documental i bibliogràfic, la recerca, la cultura i la informació”.

Vuit mesos després, el 10 de febrer de 2007 va tenir lloc l’Assemblea Col·legial Constituent, on es van aprovar els estatuts provisionals i es va triar la primera Junta de Govern.

La creació del Col·legi respon a dos objectius fonamentals. D’una banda, ser un lloc d’unió de tots els professionals, el més global i variat possible. Per una altra, dotar als professionals d’un instrument amb una personalitat legal i jurídica que els permeta la defensa dels seus interessos professionals i de potenciar la professió davant la societat i les institucions.

Desde la creación del Col·legi han pasado muchas cosas: ha crecido en número de colegiados y colegiadas, se han constituido diversos grupos de trabajo, se ha afianzado la oferta formativa y la organización de jornadas profesionales (destacando las Jornadas Valencianas de Documentación que se celebran cada dos años), se han firmado convenios con otras entidades o se ha creado una bolsa de trabajo de profesionales.

El Col·legi también ha incrementado su presencia en la sociedad participando en diferentes eventos como las Trobades de l’Escola Valenciana, la Fira del Llibre de València o adhiriéndose a la campaña Llegir en valencià.

Con el paso de los años, el Col·legi se ha convertido en una entidad de referencia para los profesionales, dando visibilidad e importancia a la profesión. Todo ello es posible gracias al trabajo y el esfuerzo de los miembros del Col·legi.

JUNTES ANTERIORS

La Junta està composta per les persones següents
La Junta està composta per les persones següents:
La Junta estava composta per les persones següents:
La segona Junta de Govern del Col·legi va estar repleta de cares noves, solament van repetir en la Junta Vicent Giménez, que va passar a ser el president i Luisa Tolosa, que va passar a ser la nova tresorera. A més a més, es van mantenir les vocalies de Formació i d’Atenció i Promoció del Col·legiat. Es van crear les vocalies de Publicacions i Comunicacions, Extensió Territorial i Ocupació Laboral. La Junta estava composta per les persones següents:
La junta fundacional del Col·legi estava composta per les persones següents:

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática.
Universitat Politècnica de València.
Camino de Vera s/n – València 46022
Edificio 1H – Despacho 04 – planta baja
Teléfono: 620 707 369

© 2022 Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana · Avis legal · Política de cookies · Política de privacidad

Scroll to Top
Obrir xat
1
Tens algun dubte?
Hola, en què podem ajudar-te?