Història

origen i fundació del Col·legi

Per a trobar els origens del Col·legi cal remuntar-se fins al 20 de maig de 2000. Aquell dia l’Assemblea General de l’Associació de Bibliotecaris Valencians (ABV) va acordar començar els tràmits necessaris per a la creació d’un col·legi professional. El dia 27 de juny del mateix any es va formalitzar la petició.

El 13 de maig de 2002 el DOGV publicava l’avantprojecte de llei i immediatament l’Associació Valenciana d’Especialistes en Informació (AVEI) va mostrar la seua voluntat de participar en el procés de creació del Col·legi i de la redacció dels seus estatuts. Amb el treball i l’esforç d’ambdues associacions, van iniciar el procés de creació del Col·legi Oficial de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de la Comunitat Valenciana.

Considerant positiva aquesta convergència, de mutu acord es va decidir arreplegar l’opinió d’altres col·lectius i de persones implicades en el món de la biblioteconomia, l’arxivística, la documentació, la informació i la docència. Es pretenia donar a conèixer aquesta iniciativa, veure-la des de tots els punts de vista possibles i sumar voluntats per a portar avant aquest projecte.

El 9 de juny de 2006 les Corts Valencianes aproven la Llei de Creació del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (Llei 6/2006, de 9 de juny). Segons el preàmbul de la Llei de Creació: “la constitució del Col·legi resulta d’interès públic, ja que permetrà dotar al col·lectiu de professionals, inclosos en l’article 3r d’aquesta norma, d’una organització adequada, capaç de vetlar pels seus drets i interessos, i també d’ordenar l’exercici de la professió; professió que compleix amb una important tasca social, en estar relacionada amb la gestió del patrimoni documental i bibliogràfic, la recerca, la cultura i la informació”.

Vuit mesos després, el 10 de febrer de 2007 va tenir lloc l’Assemblea Col·legial Constituent, on es van aprovar els estatuts provisionals i es va triar la primera Junta de Govern.

La creació del Col·legi respon a dos objectius fonamentals. D’una banda, ser un lloc d’unió de tots els professionals, el més global i variat possible. Per una altra, dotar als professionals d’un instrument amb una personalitat legal i jurídica que els permeta la defensa dels seus interessos professionals i de potenciar la professió davant la societat i les institucions.

Des de la creació del Col·legi han passat moltes coses: ha crescut en nombre de col·legiats i col·legiades, s’han constituït diversos grups de traball, s’ha afermat l’oferta formativa i l’organització de jornades professionals (destacant les Jornades Valencianes de Documentació que se celebren cada dos anys), s’han signat convenis amb altres entitats o s’ha creat una borsa de treball de professionals.

El Col·legi també ha incrementat la seua presència en la societat participant en diferents esdeveniments com les Trobades de l’Escola Valenciana, la Fira del Llibre de València o adherint-se a la campanya Llegir en valencià.

Amb el pas dels anys, el Col·legi s’ha convertit en una entitat de referència per als professionals, donant visibilitat i importància a la professió. Tot això és possible gràcies al treball i a l’esforç dels membres del Col·legi.

JUNTES ANTERIORS

La Junta està composta per les persones següents
La Junta estava composta per les persones següents:
La Junta estava composta per les persones següents:
La segona Junta de Govern del Col·legi va estar repleta de cares noves, solament van repetir en la Junta Vicent Giménez, que va passar a ser el president i Luisa Tolosa, que va passar a ser la nova tresorera. A més a més, es van mantenir les vocalies de Formació i d’Atenció i Promoció del Col·legiat. Es van crear les vocalies de Publicacions i Comunicacions, Extensió Territorial i Ocupació Laboral. La Junta estava composta per les persones següents:
La junta fundacional del Col·legi estava composta per les persones següents:
Scroll to Top
Obrir xat
1
Tens algun dubte?
Hola, en què podem ajudar-te?