[23-09] La contractació al sector públic. La racionalització de la contractació.

PREU:  
35.00

Esgotat

40.00

Esgotat

40.00

Esgotat

40.00

Esgotat

40.00

Esgotat

90.00

Esgotat

180.00

Esgotat

Presentació

Des de l’aprovació en 2017 de la Llei de Contractes del Sector Públic, han sigut molts els aspectes controvertits que doctrina, jurisprudència i empleats públics han anat solucionant. La racionalització de la contractació i les eines que per a això proporciona l’actual marc legal, són qüestions poc treballades. I és un peix que es mossega la cua: no les emprem perquè no les coneixem i no les coneixem perquè no les emprem. El curs pretén proporcionar una visió general de les tècniques de racionalització de la contractació, amb especial recalcament en els acords marc i els sistemes dinàmics d’adquisició; però sense oblidar altres figures d’indubtable utilitat com la contractació per preus unitaris o el recurs a les centrals de contractació i els plantejaments més globals que ens permeten implantar les tècniques de racionalització en els nostres departaments.

PROFESSOR/A
Héctor Cortina Vallcanera

Secretari de l’Administració Local amb Habilitació de caràcter Nacional, subescala de Secretaria – Intervenció. Des de 2005 he exercit diferents llocs funcionarials, destacant els de Secretari Interventor de l’Ajuntament de La Pobla Tornesa (2005-2018), Cap de la Secció de Contractació de l’Ajuntament de Xirivella (2019-2021) i Cap de Secció de Patrimoni de l’Ajuntament de Sagunt (2021-2022).

Públic al que va dirigit

Membres COBDCV, personal bibliotecari, personal XLPV i alumnes interessats/des.

Objectius
  • Adquirir una visió general sobre la racionalització en matèria de contractació pública i la manera d’implantar-la.
  •  Conéixer el règim jurídic de les tècniques de racionalització de la contractació.
  • Conéixer el funcionament dels acords marc, sistemes dinàmics d’adquisició i contractació centralitzada.
  • Coneixement d’altres mecanismes de racionalització de la contractació.
  • Conéixer casos pràctics d’ús de sistemes de racionalització de la contractació.
  • Treballar qüestions pràctiques en matèria de racionalització de la contractació.
Metodologia

El curs requerirà el treball autònom dels participants en qüestions proposades pel professor, que després seran corregides i avaluades.

Programa

1. Aspectes generals de la racionalització de la contractació.

2. Acords marc i sistemes dinàmics d’adquisició.

3. Contractació centralitzada i altres eines de racionalització.

4. Aspectes pràctics per a implantar els sistemes de racionalització.

5. Exemples pràctics de racionalització de la contractació.

requisits

Bona connexió a internet i accés a la plataforma Zoom.

Per a qualsevol dubte telefonar al 620 707 369 o contactar amb administracio@cobdcv.es

Scroll to Top
Obrir xat
1
Tens algun dubte?
Hola, en què podem ajudar-te?