Llei 9/2017 de contractes del sector públic per a biblioteques, arxius i centres de documentació

PREU:  

Esgotat

Presentació

En l’Administració contractem tot. Des d’un programa d’ordinador, fins a la construcció d’una autopista. Des d’un espectacle pirotècnic fins a un lot de llibres. La contractació és una eina bàsica en el dia a dia; i, no obstant això, dubtem sovint És un subministrament o un servei? Puc usar un menor? Estaré fraccionant? Quant tardaré a adjudicar? L’adquisició de llibres i altres subministraments i serveis a les biblioteques, pot presentar algunes singularitats que mereixen la nostra consideració
En aquest curs abordarem qüestions les qüestions bàsiques de la contractació administrativa. Entendrem els conceptes fonamentals i guanyarem seguretat per a projectar i desenvolupar els nostres contractes administratius. Repassarem i tractarem de solucionar alguns dels dubtes que la contractació ens planteja en el nostre dia a dia. I repassarem experiències d’altres Administracions en el camp de les biblioteques i els seus contractes.

PROFESSOR/A
Héctor Cortina Vallcanera
 • Secretari de l’Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional des de 2005.
 • Exercici com a secretari – Interventor d’Ajuntaments a La Pobla Tornesa i Caudete de las Fuentes (2005-2008 i 2009-2019)
 • Cap de Servei de Contractació i Règim Jurídic de l’Ajuntament de Xirivella 2019-2021.
 • Cap de Secció de Patrimoni de l’Ajuntament de Sagunt des d’agost de 2021 fins a l’actualitat.
 • Tècnic d’Espectacles, Activitats Recreatives i Establiments Públics en la Conselleria de Governació (2008-2009)
 • Àmplia formació en matèria de Dret Local, en particular en l’àmbit de la Contractació Pública.
 • Participació en diversos cursos i activitats formatives en matèria de contractació.
Públic al que va dirigit

Membres del COBDCV, Xarxa Lectura Pública Valenciana i alumnes interessats/des.

Les places són limitades.

Es lliurarà certificat d’assistència de 6 hores.

Objectius
 1. Conéixer els fonaments de la contractació administrativa.
 2. Entendre els elements fonamentals dels contractes administratius.
 3. Entendre els principals procediments de contractació i els casos en què resulten d’aplicació.
 4. Entendre els supòsits en què pot recórrer-se al contracte menor i els límits per a la seua aplicació.
 5. Conéixer els Sistemes de Racionalització de la Contractació, amb especial atenció a l’Acord marc.
 6. Conéixer experiències desenvolupades en altres Administracions per a la contractació de subministraments i serveis relacionats amb els arxius i biblioteques.
Metodologia
 • Exposició de la matèria en format ponència.
 • Resolució de casos i situacions pràctiques.
 • Examen de plecs i experiències en altres Administracions.
Programa

Cada sessió s’estructurarà en dues parts, resultant la següent programació (que podria ajustar-se lleugerament durant el curs, en funció del desenvolupament de les sessions o l’interés dels alumnes en una matèria o l’altra):

SESSIÓ 1:
SESSIÓ 1- Part 1. Aspectes generals sobre la contractació administrativa.

 1. Els subjectes de la contractació:
  • L’òrgan de contractació i la competència per a contractar.
  • El responsable del contracte.
  • El contractista: capacitat i solvència.
 2. Objecte del contracte:
  • Fraccionament.
  • Divisió en lots.
 3. Import del contracte:
  • Pressupost base de licitació.
  • Valor estimat.
  • Preu.
 4. Tipus de contractes. Especialment, el contracte de subministrament.
 5. L’expedient de contractació.
 6. Plec de Clàusules Administratives. Especialment, els criteris d’adjudicació.
 7. Plec de Prescripcions Tècniques.

SESSIÓ 1- Part 2. Procediments de contractació.

 1. Visió general dels procediments de contractació.
 2. El procediment obert i les seues modalitats. En particular, el procediment obert simplificat sumari.
 3. El procediment negociat sense publicitat.
 4. El contracte menor i les seues limitacions.

SESSIÓ 2:
SESSIÓ 2- Part 1. Sistemes de racionalització de la contractació i acords marc.

 1. Els sistemes de racionalització en general.
 2. L’Acord marc i els seus elements.
  • Concepte i naturalesa.
  • Subjectes.
  • Objecte.
  • Duració.
  • Formes d’adjudicació.
  • Plecs de l’acord marc.

SESSIÓ 2- Part 2. Examen pràctic de plecs de contractes de subministrament de llibres, fons bibliogràfics i altres.

requisits

Per a qualsevol dubte telefonar al 620 707 369 o contactar amb administracio@cobdcv.es

Scroll to Top
Obrir xat
1
Tens algun dubte?
Hola, en què podem ajudar-te?