Impressions: Sessió de presentació de pòsters (18 octubre)

Foto de tres de los pósters presentados formando una esquina

El dia va tenir lloc en el marc de les 2és Jornades Valencianes de Documentació la segona sessió de presentació de pòsters, en la qual van participar María Lidón París-Folch (Biblioteca de la Universitat Jaume I), Rubén Alcaraz (Ateneu Barcelonès), Rosa María Guerrero Vives (Universitat de les Illes Balears) i Enrique España (Departament de Salut de Dénia).


Dipòsit científic a la Universitat Jaume I

Per A. Cejudo-Borrega , J. García-Gozálvez, C. Julià-Gil, L. París-Folch i M.L. París-Folch, Universitat Jaume I.

La finalitat és presentar l’experiència en el dipòsit de la producció científica de la universitat a través del Repositori UJI. El Repositori és l’espai digital per a la investigació que gestiona la Biblioteca de la UJI com un servei orientat a l’investigador i caracteritzat per una política de continguts oberts i la interoperabilitat amb altres repositoris i recol·lectors.

Al pòster s’hi explica com els tècnics i les tècniques especialistes de biblioteca realitzen tot el procés d’introducció de la producció científica en el Repositori, des de la gestió de permisos de les revistes, passant per l’obtenció del fitxer adient (versió i format), fins a l’assignació de metadades dels articles. El mètode emprat és l’anàlisi estadística de les dades d’introducció d’articles al Repositori i el seu ús, i s’avalua la producció científica dipositada de l’any 2008 al 2012.

Atesa la tendència positiva i creixent que mostren les diferents dades, es pot concloure que aquesta nova funció del personal de la Biblioteca reporta clars beneficis als investigadors i investigadores, amb un augment considerable de la visibilitat de la seua producció científica, i a la Universitat, que millora posicions dins els rànquings mundials.

Apadrina un llibre! Captar fons, generant experiència

Per V. Lluis i A. Server, Biblioteca i arxiu de l’Ateneu Barcelonès.

“Apadrina un llibre!” és el projecte de captació de fons econòmics de l’Ateneu Barcelonès per a la restauració dels seus fons antics, compresos entre els segles XV i XVIII. Des del seu inici l’any 2010 fins a desembre de 2012, l’aportació de 150 donants ha permès recaptar els més de 12.000 € necessaris per a la restauració íntegra de 50 exemplars.

Davant la disminució del nombre i de la quantitat de les aportacions, en 2013 es va dissenyar un pla de captació específic que permetera rellançar el projecte de nou. Amb aquesta finalitat va sorgir la campanya “Per Sant Jordi, salveu un llibre!”, limitada a una selecció de 3 obres i fitada a un període de 30 dies. Així mateix, la campanya es centrava en la relació i vincles creats entre donants i llibres, amb l’objectiu d’anar més enllà de la simple captació de fons, posant en valor un patrimoni bibliogràfic singular amb persones sensibles als llibres antics.

La campanya ha aconseguit recaptar l’import necessari per a la restauració íntegra de 2 dels exemplars presentats, a més d’un altre exemplar que no es trobava dins de la campanya.

Anàlisi del tractament de l’alfabetització informacional a Batxillerat.

Per R.M. Guerrero-Vives, J. Sureda-Negre, M. Morey-López i M.D. Rubio-Mifsud, Universitat de les Illes Balears. Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació.

El present póster es centra en la descripció i l’anàlisi dels resultats obtinguts a través d’un dels tres procediments utilitzats per al disseny d’un instrument web impulsor de l’alfabetització informacional (ALFIN) al Batxillerat. Per tal de dissenyar aquest instrument es pretengué conèixer el grau de familiarització del professorat amb aquest aprenentatge i determinar-ne la integració en l’ensenyament a través de l’encomanament de treballs acadèmics. Es presenta l’estudi basat en la recollida de fets relacionats amb el tractament de l’ALFIN a l’aula i les opinions sobre la qualitat dels treballs presentats pels alumnes.

L’instrument de recollida de dades fou una entrevista en profunditat realitzada a 24 professores i professors de Batxillerat. Els resultats evidencien que la tipologia dels treballs encomanats amb major freqüència estimula la concisió, la comunicació i el pensament crític. El tractament d’elements ALFIN a l’aula es redueix a la planificació de tasques i la selecció dels recursos de consulta per a la realització dels treballs. D’altra banda, existeix un descontent general quant a l’estructura, aspecte i redacció. Una de les principals reflexions extretes ha estat la necessitat d’adreçar l’instrument web no només a l’alumnat, sinó també als docents de Batxillerat.

Certificació Une-En ISO 9001: 2008 del servei d’informació científica en ciències de la salut. Eficiència i millora contínua d’una biblioteca especialitzada

Per E. España Álvarez, J. Uris Selles i C. Gómez Calderón, Departament de Salut de Dénia.

La biblioteca científica del Departament de Salut Dénia duu a terme el servei d’informació científica. Aquesta unitat, certificada amb la norma UNE-EN ISO 9001:2008 des de l’any 2012, ofereix suport en matèria de recerca, docència, formació i resolucions de necessitats d’informació, amb la finalitat de contribuir a la presa de decisions i augmentar la qualitat de la pràctica assistencial.

El pòster especifica el mètode de treball així com l’anàlisi dels procediments definits, feedback de l’usuari i indicadors que serveixen per a avaluar l’eficiència. La biblioteca s’ha adaptat a un sistema de gestió per processos que estableix la possibilitat de detecció d’incidències, amb la finalitat d’establir un procés continu de millora. El sistema de treball, que es plasma en uns Procediments Normalitzats de Treball, ha llançat nous indicadors per a mesurar l’eficiència, els punts forts del servei i la detecció d’àrees de millora.

S’ha mesurat la satisfacció dels usuaris de la biblioteca mitjançant un procés d’enquesta i posterior anàlisi. Els resultats han sigut una orientació dels processos al client intern amb un alt component de valoració dels aspectes d’atenció personalitzada i de les necessitats i expectatives dels professionals; i un sistema dissenyat per a la resolució de peticions d’informació en el mínim període de temps.

Esta entrada fue publicada en Sin categoría. Guarda el enlace permanente.