Formació

ITINERARI FORMATIU

Què és l'itinerari formatiu?

Dirigit tant a professionals de les biblioteques com als docents, és una proposta formativa oferida pel GTBE per a dotar als interessats d’una formació bàsica en biblioteques escolars. Aprendran les directrius essencials per a posar en marxa o gestionar la biblioteca escolar d’un centre educatiu.

El contingut i proposta formativa dels cursos que configuren aquest paquet formatiu consta de 2 nivells.

- 1r nivell de formació. Conceptes bàsics i posada en marxa de la biblioteca escolar

En aquest primer curs de 20 h es parlarà de la importància de la biblioteca escolar dins de la vida del centre educatiu. També us guiarem sobre com crear i posar en marxa la biblioteca i el repte que suposa la gestió diària.

En aquest curs de 20 h es tractaran les accions bàsiques perquè la base de dades PMB de la nostra biblioteca escolar estiga preparada. Coneixerem els seus mòduls disponibles i aprendrem el seu ús de manera bàsica. Molt útil pel nostre dia a dia.

Taller de 4 h on s’explicarà com podem recolzar la realització del Pla de Foment Lector del centre: objectius i models per al seguiment i avaluació.

- 2n nivell de formació. Especialització en el desenvolupament de la biblioteca escolar

En aquest taller de 4 h s’analitzaran i se seleccionaran les lectures més adequades per a formar part de la biblioteca del centre. També adquirireu les eines necessaris per a establir uns criteris mínims de selecció.

Curs introductori de 20 h sobre competència informacional i mediàtica on s’oferiran continguts per conéixer els àmbits a treballar i les habilitats necessàries que cal desenvolupar amb l’alumnat i el professorat.

En aquest taller de 20 h veurem les diferències que existeixen entre les biblioteques escolars d’Infantil-Primària i Secundària-Batxillerat-FP i s’explicaran les parts més importants de cada nivell.

Curs avançat de PMB de 15 h on es mostraran totes les eines necessàries per facilitar la comprensió de les parts del programa: importació, gestió de l’OPAC i el maneig dels paràmetres per fer canvis en el sistema.

CATÀLEG CURSOS

Catàleg de cursos i tallers per als centres escolars

Des del GTBE hem elaborat un catàleg formatiu que ofereix una selecció de cursos i tallers, impartits per professionals bibliotecaris dirigits tant a docents com a l’alumnat. D’aquesta manera el vostre centre puga ser capdvanter en aconseguir una biblioteca escolar adequada, dinàmica i ben gestionada, facilitant l’accés a informació de qualitat a tots els membres de la comunitat educativa.

Donat que les necessitats i els interessos formatius dels alumnes no són els mateixos que els dels docents, aquest catàleg presenta l’oferta formativa estructurada en dos grans blocs:

  • Cursos i tallers per a l’alumnat
  • Cursos i tallers per a docents