fbpx
alta calidad píldoras http://www.totmataro.cat/comprar-kamagra.html España entrega rápida http://www.totmataro.cat/cialis-20mg-precio.html

Preguntes més freqüents

Assessoria jurídica

Com puc realitzar consultes al servei d’assessoria jurídica?

Per a realitzar les consultes pots contactar mitjançant alguna de les següents formes, indicant el teu nombre de col·legiat/da:

Themis Abogados y Administradores Concursales S.L

 

Rocío López, és sòcia fundadora del Despatx d’Advocats Themis Advocats i Administradors Concursals, situat en la C/ Pare Tomàs de Montañana, núm. 38-1r-1, de València (Ciutat de les Ciències-Hotel Barceló).

És Llicenciada en dret per la Universitat de València, amb formació en Auditoria Laboral, Administració Concursal, especialista en Dret Administratiu i Laboral.

Gran part de la seua experiència laboral es desenvolupa al servei de la Generalitat Valenciana, com a Tècnic Jurídic, amb una llarga trajectòria en l’exercici de l’advocacia, en l’àmbit del Dret Administratiu i Laboral.

Borsa de treball

Com puc sol·licitar candidats per a ofertes de treball?

Si com a empresa o administració tens vacants o necessites professionals especialitzats en la gestió documental pots sol·licitar informació i curriculum vitae al correu administracio@cobdcv.es.

Com m’inscric en la borsa de treball?

Per a inscriure’s o presentar nous mèrits, la borsa de treball estarà oberta els 365 dies de l’any.

Si busques un treball de bibliotecari, documentalista o arxiver i estás col·legiat , inscriu-te a la bolsa de treball del Col·legi, mira tota la informació al nostre web.

La documentació es deu presentar sempre mitjançant la plataforma de la borsa.

Conta’ns La Teua

Què és “Conta’ns la Teua”?

“Conta’ns la teua” és una iniciativa del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV) per a la creació d’un espai d’intercanvi d’experiències entre professionals de la informació i la documentació. L’organització d’aquestes trobades naix a fi de consolidar-se com una plataforma de comunicació i difusió dels diferents col·lectius que formen aquest sector, permetent conèixer la realitat dels mateixos i fomentant el debat i intercanvi d’idees entre companys de professió.

Quins objectius té Conta’ns la Teua?

 • Fomentar l’intercanvi d’experiències entre professionals del sector en un ambient distès que done peu al diàleg.
 • Donar a conèixer els diferents perfils professionals existents i actius.
 • Motivar mitjançant l’exemple.
 • Crear un espai de trobada entre professionals per al foment del networking.
 • Promocionar la tasca del COBDCV com a òrgan de defensa i representació de la professió.

Quan i on es realitzaren aquestes trobades?

L’últim dijous de cada mes, amb una durada d’una horeta, tenint en compte preguntes i sense comptar amb el temps que es vulga allargar de networking! ;-)))

Al Cafè Bombó – C / Poeta Durán i Tortajada, 1, 46022 València.

Foto parcial del Café Bombón (Valencia)

L’entrada serà lliure, no fa falta que t’inscrigues, solament que estigues amb nosaltres. (una consumició mínima obligatòria).

Formació reglada

Quina diferència hi ha entre els màsters oficials i unes altres ofertes?

Els màsters oficials han de ser verificats pel Consell d’Universitats abans que es posen en marxa, mentre que els propis, no. Per tant, els primers tenen un caràcter oficial i reconegut formalment, tant a Espanya com a la resta de països de l’Espai Europeu d’Educació Superior. Els màsters oficials tenen en les universitats públiques el preu fixat mitjançant unes taxes que, cada any, marca la Generalitat Valenciana. En rebre finançament públic, tenen un cost per a l’alumne inferior als màsters propis. Els màsters no oficials no computen per al posterior nivell de doctorat i tenen preus lliures.

Quins són els màsters oficials en documentació que s’ofereixen a la Comunitat Valenciana?

Cada universitat farà una oferta concreta i no estan preestablerts. En aquests moments podem trobar a la Comunitat Valenciana dos màsters oficials especialitzats en documentació:

Es pot accedir a màsters oficials amb la diplomatura en Biblioteconomia i Documentació ?

Per llei, els diplomats actuals poden accedir directament a màsters oficials, encara que les condicions concretes d’admissió seran diferents a cada màster en funció dels requisits que fixe cadascuna de les universitats.

Quina diferència hi ha entre grau i màster?

Els estudis de grau tenen per objectiu preparar a l’estudiant per a l’exercici d’una professió, proporcionant una formació genèrica. Els estudis de postgrau (màster i doctorat) tenen com a finalitat oferir a l’estudiant una formació especialitzada.

A Espanya s’ha decidit que els estudis de grau siguen de 240 crèdits ECTS, és a dir, l’equivalent a quatre cursos acadèmics. Els estudis de màster tindran entre 60 i 120 crèdits ECTS, és a dir, una equivalència d’entre un i dos cursos acadèmics.

Els diplomats que ja tenen la titulació poden cursar el grau? Hi ha algun tipus de curs pont?

De moment, a València no. El grau té 240 crèdits ECTS i la diplomatura tenia 180. Açò vol dir que ens trobem amb una diferència de 60 crèdits que caldria cursar, però el nombre final podria ser superior i el temps necessari per a cursar-los dependrà del reconeixement de crèdits i de la planificació que faça la Universitat.

Els diplomats que ja tenen la titulació hauran de cursar el grau?

No és obligatori, la titulació de diplomatura continuarà tenint validesa.

Quina relació s’estableix entre les noves titulacions i els nivells de la funció pública?

Els llicenciats i els graduats (amb un màster oficial en aquest últim cas) es podran presentar al grup A1. Els graduats i diplomats es podran presentar al grup A2 (que és l’equivalent a l’antic grup B). El diplomat solament es podrà presentar al Subgrup A2, independentment que haja cursat o no un màster oficial.

Quines universitats valencianes han implantat el grau?

De moment, a la Comunitat Valenciana, el grau en Informació i Documentació solament es cursa en la Universitat de València.

Els diplomats i llicenciats s’han d’adaptar a la nova titulació?

No necessàriament. Segons l’article 76 i la disposició transitòria tercera de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, del Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) (el qual té caràcter de norma estatal bàsica per a totes les administracions públiques espanyoles), els títols de diplomat i llicenciat seguiran tenint validesa.

Amb el títol de diplomat es podrà accedir al subgrup A2 (antic grup B) de l’Administració, amb el títol de llicenciat es podrà accedir al subgrup A1 (antic grup A), i amb el títol de grau es podrà accedir a places del nou grup A, que contempla dins tant l’A1 com l’A2, en funció de com isca convocada la plaça.

La diplomatura en Biblioteconomia i Documentació i la llicenciatura en Documentació continuen sent vàlides?

Encara que ha aparegut una nova titulació, que és el grau en Informació i Documentació, els títols de diplomat i llicenciat tindran validesa oficial sempre.

Grups de treball

Quins requisits han de complir-se per a crear un grup de treball dins del Col·legi?

 1. Presentar un informe de viabilitat, constituir una comissió gestora, elaborar un reglament provisional de funcionament i proposar un coordinador.
 2. Complits aquests requisits, la Junta de Govern ha d’aprovar la seua constitució i nomenar a un coordinador.
 3. El grup de treball ha d’elaborar el seu reglament de funcionament i organització, que ha de ser aprovat per la Junta de Govern.

Quins són les funcions generals dels grups de treball?

 • Estudiar tota qüestió que afecte a l’àmbit professional en cadascuna dels seus diferents vessants i especialitzacions.
 • Coordinar les activitats col·legials que duguen a terme els seus membres en cadascuna de les especialitats dels bibliotecaris, arxivers i documentalistes.
 • Donar resposta a les consultes realitzades per la Junta de Govern.
 • Fomentar el desenvolupament de l’especialització pròpia del grup de treball, mitjançant la promoció d’actes de formació i divulgació.
 • Col·laborar amb els òrgans del Col·legi encarregats específicament de la formació en labors de reciclatge.
 • Qualsevol altra finalitat relacionada amb l’especialitat professional pròpia de l’àmbit del grup de treball.