fbpx
alta calidad píldoras http://www.totmataro.cat/comprar-kamagra.html España entrega rápida http://www.totmataro.cat/cialis-20mg-precio.html

CT. de Legislació

Objectius

  1. Fomentar l’empoderament de les biblioteques mitjançant les eines democràtiques.
  2. Desenrotllar els informes tècnics que es requerisquen en suport a les activitats de la Comissió.
  3. Observar el curs de les distintes activitats que s’integren dins les actuacions de la Comissió, perquè siguen coherents amb els objectius en què s’enmarquen, a més de proposar i aplicar les accions correctores necessàries

 

Accions a dur a terme

  1. a)  Revisió de la legislació bibliotecària existent.
  2. b)  Creació d’Informes i recomanacions.
  3. c)   Creació d’un espai de debat i participació.

Contacte

Ens trobareu en aquesta direcció electrònica: informacio@cobdcv.es 

Components.

Coordina: Lopez Asensi, Dolores, col·legiada núm. 277

Beltrán Moraleda, Ignacio, col·legiat núm. 101

Calatayud Cuesta, Marina, col·legiada núm. 17

Colom Renard, Nuria, col·legiada núm. 309

Cuñat Balaguer, Sara, col·legiada núm. 567

Fernández Lloria, Susana, col·legiada núm. 540

Garcia Hinarejos, Dolores, col·legiada núm. 31

Gomis Baixauli, Teresa, col·legiada núm. 32

Granero Estruch, Natacha, col·legiada núm. 565

Latorre Zacarés, Ignacio, col·legiat núm. 162

Meseguer Lledó, Arantxa, col·legiada núm. 682

Muñoz Feliu, Miguel C., col·legiat núm. 55

Pellicer Altet, Susana, col·legiada núm. 308

Sellés Carot, Alicia, col·legiada núm. 349

Esta comissió està oberta a la participació dels col·legiats i col·legiades que tinguen ganes de treballar per al conjunt de bibliotecaris i bibliotecàries valencianes.

 

Treball realitzat per la CTL durant 2020 i 2021

El treball realitzat per la CTL davant la presentació del projecte de llei de la funció pública valenciana i la definitiva publicació de la llei es resumeixen en aquests tres documents de treball que es presenten a la Junta 1/06/2021.

  1. Reflecteix el treball de la Comissió des que va assumir el compromís de defensar els interessos de la professió en nom del COBDCV fins a la fase de debat d’esmenes.
  2. En aquest informe es presenten quals han estat els canvis que introdueix la nova llei i com afecten la nostra professió.
  3. El document ofereix estratègies per a protegir l’accés a la funció pública en el nostre sector i posicionar la professió Enel marco de la nova llei.

10/03/2020 – Esmenes presentades a les Corts Valencianes

16/04/2021 – Publicació de la nova Llei 4/2021, de la Funció Pública Valenciana

22/04/2021Canvis que introdueix la nova Llei i com afecten a la nostra professió

22/04/2021Estratègies per a protegir l’accés a la funció pública al nostre sector i posicionar la professió al marc de la nova llei

01/06/2021Informe presentat a la Junta del Col·legi, per la Comissió Tècnica de Legislació del COBDCV sobre el treball realitzat a la Llei de Funció Pública Valenciana.