La biblioteca escolar, un espai poblat de llibres

Taller presencial
  • Nom: La biblioteca escolar, un espai poblat de llibres: Ferramentes per a la selecció i mobilització dels àlbums a l’escola
  • Data:
  • Hora: de 16 a 20 h.
  • Lloc: AULA 1G 0.2. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica. Universitat Politècnica de València (UPV) Plànol

Professora: Anna Juan Cantavella

Doctora en antropologia social i cultural. És professora de didàctica de la llengua i de la literatura infantil a la Universitat Autònoma de Barcelona. Forma part del grup d’investigació GRETEL, sobre literatura infantil.

És autora del blog: http://lacoleccionista-libroalbum.blogspot.com.es/

Públic al que va dirigit:

Dirigit a gestors de la informació, bibliotecaris i professionals relacionats amb el sector de l’educació i la lectura.

Certificat d’assistència al taller de 4 hores.

Presentació:

Els estudis en didàctica de la literatura mostren, sense cap mena de dubte, que el més important per a l’educació literària és que l’escola es constituïsca com un espai ple de llibres diversos i de qualitat, capaços d’oferir a tots els nens la possibilitat de gaudir de la literatura. Dintre d’aquest concepte, dues de les tasques fonamentals dels mestres serien la selecció d’un corpus adequat (llibres de qualitat, adaptats a l’edat dels petits lectors i capaços de respondre a la diversitat de funcions i necessitats dels alumnes) i la mobilització d’aquests, fent de l’escola un lloc on la lectura adquirisca el seu paper social i afectiu, a banda de l’intel·lectual.

Perquè això puga passar, els mestres han de tenir les ferramentes bàsiques per saber seleccionar i analitzar els llibres que poden compartir amb els seus alumnes. En aquest sentit, la figura del bibliotecari escolar és clau. Ell ha de ser l’encarregat de conèixer bé la producció i ha de configurar-se com el punt de partida de projectes que tinguen com a objectiu principal el foment de la lectura a l’escola i la formació de lectors literaris.

En els darrers anys, molts estudis han mostrat la importància dels llibres-àlbum en l’educació literària en totes les etapes de primària i de l’educació infantil. Els llibres-àlbum es caracteritzen per construir la història a través de dos llenguatges: el textual i el visual i aquesta característica els converteix en llibres molt adequats per a compartir a través de la lectura en veu alta i per a la discusió literària.

Però malgrat que cada vegada hi ha més i millors llibres-àlbums, poques escoles treballen amb ells de forma quotidiana i en moltes altres són encara vertaders desconeguts.

Aquest taller pretén fer una introducció al món dels llibres-àlbum i a les seues possibilitats per a la formació del lector literari a l’escola. Pretenem dotar de ferramentes als bibliotecaris escolars per fer una bona selecció d’un corpus de llibres-àlbum per a totes les etapes escolars, tot oferint vies d’entrada per poder mobilitzar-los.Per això, el taller ofereix formació inicial en l’anàlisi i la comprensió del format per després centrar-se en una de les pràctiques més interessants i alhora oblidades en l’ensenyament de la literatura: la lectura compartida i la conversa literària.

Objectius:

  • Donar eines als bibliotecaris escolars per aprendre a seleccionar llibres-àlbum.
  • Dotar de ferramentes els bibliotecaris escolars per a l’anàlisi del corpus i per a la seua millor mobilització dintre de la biblioteca escolar i dintre de les biblioteques d’aula.
  • Fomentar la lectura literària com a eina bàsica d’alfabetització i de foment a la lectura.
  • Donar eines per portar a terme la lectura compartida en veu alta a través dels llibres-àlbum a la biblioteca.

Metodologia:

El taller es proposa en dos parts: Una primera, on es donen eines per a seleccionar i analitzar del corpus actual dels llibres-àlbum, a través de la manipulació constant de llibres-àlbum. Una segona, on es porta a terme un taller pràctic de conversa literària, a través de l’anàlisi i el comentari comú d’un llibre-àlbum.

Programa:

Una introducció a la lectura de llibres-àlbum (2 hores). Taller de conversa literària (2 hores).

Formulari d’inscripció tancat

Compte per a fer l’ingrés de la inscripció:

Titular: Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV).

Caixa popular: ES14 3159 0032 9522 0380 0228.

(Pagaments des de fora d’Espanya).

BIC: BCOEESMM159.

Per a qualsevol dubte telefonar al 620707369

Col·labora:

Logo de la UPV
Logo de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (UPV)

Scroll to Top
Obrir xat
1
Tens algun dubte?
Hola, en què podem ajudar-te?