Normes de Publicació

Revista Digital SíMILE

Publicació digital de caràcter divulgatiu de l’àrea de la Biblioteconomia i la Documentació, editada pel COBDCV. Neix per contribuir a la visibilitat del treball dels professionals de l’àrea de les ciències documentals a la Comunitat Valenciana.

Objectius

 • Promoure la investigació en l’àrea de les Ciències Documentals, especialment en la Comunitat Valenciana.
 • Socialitzar el coneixement de les propostes, experiències i creativitat dels bibliotecaris i documentalistes.
 • Contribuir a la formació continua dels professionals de la Biblioteconomia i la Documentació.

Convocatòria

La Revista Digital SíMILE convida als professionals de la Documentació i àrees vinculades a enviar les seues produccions.

 • Totes les contribucions que aspiren a ser publicades seran prèviament avaluades pel Consell editorial.
 • SíMILE es reserva el dret de valorar l’interès del tema tractat i de triar la secció on serà publicat.
 • La responsabilitat dels articles recau exclusivament en el/s seu/s autor/s. SíMILE declina tota responsabilitat sobre les teories i afirmacions vessades en els mateixos.
 • Enviaments a: comunicacio@cobdcv.es i administració@cobdcv.es

Normes per la presentació d’articles

 • Idioma: els textos podran ser enviats en valencià o en castellà.
 • Títol: ha de ser precís i representar amb exactitud el contingut de l’article.
 • Autor/s: cognom/s i nom/s, institució. Els autors hauran d’enviar les seues col·laboracions per correu electrònic, acompanyats d’un telèfon de contacte, una fotografia en alta resolució de l’autor, així com una breu nota biogràfica (fins a 5 línies)
 • Paraules clau: entre 3 i 5 substantius o descriptors.
 • Referències bibliogràfiques: Si escau, hauran de seguir la norma ISO 690:2010, o la seua edició en UNE-ISO 690:2013 Información y documentación. Directrices para la redacción de referencias bibliográficas y de citas de recursos de información.
 • Format: Els articles hauran d’estar escrits en un processador de textos Word o semblant, en tipografia Times New Roman, de 12 punts, interlineat 1.5.
 • Extensió: Mínim 1 full (2000 caràcters) i màxim 3 fulls, (6000 caràcters), incloses imatges, notes i referències.
 • Il·lustracions: Els articles podran anar acompanyats de fins a dos il·lustracions. Totes les imatges han d’enviar-se en format JPG i en la qualitat més alta possible. Els JPGs hauran de tindre un mínim de 3000 DPI i una resolució de 3000 x 2400 píxels. No s’acceptaran imatges pegades a documents Word. L’autor de l’article assumeix en tot moment l’autoria o autorització per fer ús de les imatges que inclou per la seua publicació.
 • Ressenyes: El text de les ressenyes haurà de seguir les mateixes indicacions que en el caso dels articles. Caldrà enviar una imatge de la coberta del llibre ressenyat i la referència completa del llibre seguint les normes internacionals. El Consell de redacció es reserva el dret de publicar o no les ressenyes rebudes.

Números anteriors

Menú