(2021/03) Símile núm. 48

Celebració del Dia de la Dona a la Biblioteca de l'IES Orriols de València

La biblioteca escolar com a recurs per a l’adquisició de la competència informacional

Autor: Alfredo Blasco Vañó

És evident que l’aparició de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) han produït un bon grapat d’avantatges; no obstant això, també han generat un augment de les desigualtats socials, creant rics i pobres en informació. Cal pensar que tota la ciutadania no té ni les mateixes habilitats ni les mateixes possibilitats per accedir a aquesta tecnologia i gestionar grans volums d’informació per a convertir-la en coneixement. En aquest context, començà a encunyar-se el terme bretxa digital, un reflex de la bretxa social que s’extrapola al món digital i que pot convertir-se en un element d’exclusió que afavoreix les desigualtats socials.

Números anteriors

Menú