(2011/03) Símile núm. 8

SíMILE nº 8 (MARÇ- ABRIL DE 2011)

Biblioteques i interculturitat; integració de minories i immigrants a través de la biblioteca. Alicia Sellés Carot,

42 Fira del Llibre de València del 7 al 17 d’abril de 2011. Antoni Fuster Fernández……

Números anteriors

Menú