Legislació bibliotecària estatal

2019

Llei 2/2019, d’1 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, i pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2014/26 / UE d’Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, i la Directiva (UE) 2017/1564 de Parlament Europeu i de Consell, de 13 de setembre de 2017.

2015

Reial Decret 635/2015, de 10 de juliol, pel qual es regula el dipòsit legal de les publicacions en línea.

2011

Dipòsit legal

Llei 23/2011, de 29 de juliol, de dipòsit legal.

2008

Desenvolupament de l’ISBN en la Llei de la Lectura, del Llibre i de les Biblioteques

Reial Decret 2063/2008, de 12 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 10/2007, de 22 de juny, de la Lectura, del Llibre i de les Biblioteques quant a l’ISBN.

2007

Llei de la Lectura, del Llibre i de les Biblioteques

Llei 10/2007, de 22 de juny, de la Lectura, del Llibre i de les Biblioteques.

2006

Modificació del text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual

Llei 23/2006, de 7 de juliol, per la qual es modifica el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat pel Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril.

2005

Modificació de l’Estatut de la Biblioteca Nacional

Reial Decret 1514/2005, de 16 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 1581/ 1991, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova l’Estatut de la Biblioteca Nacional.

1996

Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual

Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria.

1994

Modificació del desenvolupament parcial de la Llei del Patrimoni Històric Espanyol

Reial Decret 64/1994, de 21 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 111/1986, de 10 de gener, de desenvolupament parcial de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol. (BOE nº52 de 2 de març de 1994).

1989

Reglament de Biblioteques Públiques de l’Estat i del Sistema Espanyol de Biblioteques

Reial Decret 582/1989, de 19 de maig. Reglament de Biblioteques Públiques de l’Estat i del Sistema Espanyol de Biblioteques.

1986

Desenvolupament parcial de la Llei del Patrimoni Històric Espanyol

Reial Decret 111/1986, de 10 de gener, de desenvolupament parcial de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol.

1985

Llei del Patrimoni Històric Espanyol

Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol.

Llei reguladora de les Bases del Règim Local

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (BOE 80, de 3 d’abril de 1985).

1972

Obligació de consignar el ISBN

Decret 2984/1972, de 2 de novembre, pel qual s’estableix l’obligació de consignar en tota classe de llibres i fullets el número ISBN.

1971

Reglament de l’Institut Bibliogràfic Hispànic (Cap. II: regulació del Dipòsit Legal)

Ordre Ministerial de 30 d’octubre de 1971, per la qual s’aprova el Reglament de l’Institut Bibliogràfic Hispànic, el capítol del qual II regula el Dipòsit Legal (BOE, nº 276 de 18 de novembre de 1971).

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática.
Universitat Politècnica de València.
Camino de Vera s/n – València 46022
Edificio 1H – Despacho 04 – planta baja
Teléfono: 620 707 369

© 2022 Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana · Avis legal · Política de cookies · Política de privacidad

Scroll to Top
Obrir xat
1
Tens algun dubte?
Hola, en què podem ajudar-te?