Legislació arxivística valenciana

Índex per anys

2018

Regulació  del Sistema de Gestió Documental de l’Administración de la Generalitat

Decret 50/2018, de 27 d’abril, del Consell, pel qual es regula la gestió documental, l’organització i el funcionament dels arxius de la Generalitat. [2018/4405]

2013

Comissió de Valoració Documental

Resolució de 28 de juny de 2013, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es crea la Comissió de Valoració Documental. [2013/7091].

2012

Comissió de Valoració Documental per als municipis de la Comunitat Valenciana

Resolució de 30 d’octubre de 2012, de la consellera de Turisme, Cultura i Esport, per la qual es crea la Comissió de Valoració Documental per als municipis de la Comunitat Valenciana, dependent de la Junta Qualificadora de Documents Administratius, i s’estableix la seua composició. [2012/10691].

2011

Composició, organització i funcionament del Consell Assessor d’Arxius de la Comunitat Valenciana

Ordre 3/2011, de 15 de març, de la Conselleria de Cultura i Esport, per la qual s’aprova el Reglament de Composició, Organització i Funcionament del Consell Assessor d’Arxius de la Comunitat Valenciana.[2011/3691].

2010

Cessament i nomenament de membres del Consell Assessor de Arxius

Resolució de 26 de febrer de 2010, de la Conselleria de Cultura Esport, sobre cessament i nomenament de membres del Consell Assessor de Arxius. [2010/3169].
Correcció d’errors de la resolució.

2009

Designació de membres de la Junta d’Expurgació de Documents Judicials.

Resolució de 16 de desembre de 2009 en el DOCV, de la consellera de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es designen als membres que integren la Junta d’Expurgació de Documents Judicials. [2009/14694].

2008

Acords pels quals es declaren acabats, prescrits o caducats diversos expedients judicials

Anunci relatiu als acords pels quals es declaren acabats, prescrits o caducats diversos expedients judicials destinats a a l’expurgació. [2008/9208].

2007

Desenvolupament del Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura i Esport

Ordre de 12 de novembre de 2007, de la Conselleria de Cultura i Esport, de desenvolupament del Reglament Orgànic i Funcional d’aquest departament. [2007/13951].

Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura i Esport

Decret 119/2007, de 27 de juliol, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura i Esport. [2007/9913].

Modificació de la Llei del Patrimoni Cultural Valencià

Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià. [2007/1870].

2006

Funcionament de la Junta d’Expurgació de Documents Judicials i creació del Fons Històric Judicial de la Comunitat Valenciana

Decret 61/2006, de 12 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de Funcionament de la Junta d’Expurgació de Documents Judicials i creació del Fons Històric Judicial de la Comunitat Valenciana [2006/X5677].

2005

Junta Qualificadora de Documents Administratius i procediments en el patrimoni documental

Decret 189/2005, de 2 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la Junta Qualificadora de Documents Administratius i el procediment de valoració, conservació i eliminació del patrimoni documental dels arxius públics. [2005/13522].

Llei d’Arxius de la Generalitat

Llei 3/2005, de 15 de juny, de la Generalitat, d’Arxius. [2005/6897].

Desenvolupament del Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Ordre de 3 de juny de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, de desenvolupament del Reglament Orgànic i Funcional d’aquest departament. [2005/6770].

2004

Modificació de la Llei del Patrimoni Cultural Valencià

Llei 7/2004, de 19 d’octubre, de la Generalitat, de Modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià. [2004/10667].

2003

Modificació del Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Decret 249/2003, de 12 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. [2003/X13318].

Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport

Decret 115/2003, d’11 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport [2003/X8264].

1998

Llei del Patrimoni Cultural Valencià

Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià. [1998/5159].

1984

Consell Assessor d’Arxius

Ordre de 14 de juny de 1984, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es crea el Consell Assessor d’Arxius.

Arxiu Central de la Generalitat Valenciana

Decret 57/1984, de 21 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es crea l’Arxiu Central de la Generalitat Valenciana.

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática.
Universitat Politècnica de València.
Camino de Vera s/n – València 46022
Edificio 1H – Despacho 04 – planta baja
Teléfono: 620 707 369

© 2022 Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana · Avis legal · Política de cookies · Política de privacidad

Scroll to Top
Obrir xat
1
Tens algun dubte?
Hola, en què podem ajudar-te?