Legislació arxivística estatal

2018

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

2015

Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de l’procediment administratiu comú de les administracions públiques

2013

Interoperabilitat de reutilització de recursos de la informació

Resolució de 19 de febrer de 2013, de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques, per la qual s’aprova la Norma Tècnica d’Interoperabilitat de Reutilització de recursos de la informació.

2011

Sistema Espanyol d’Arxius i Sistema d’Arxius de l’Administració General

Reial decret 1708/2011, de 18 de novembre, pel qual s’estableix el Sistema Español d’Arxius i es regula el Sistema d’Arxius de l’Administració General de l’Estat i dels seus Organismes Públics i el seu règim d’accés.

2009

Comissió Qualificadora de Documents Administratius del Ministeri de Justícia

Orden JUS/2935/2009, de 26 d’octubre, per la qual es crea la Comissió Qualificadora de Documents Administratius del Ministeri de Justícia i dels seus organismes públics.

2007

Centre Documental de la Memòria Històrica

Reial Decret 697/2007, d’1 de juny, pel qual es crea el Centre Documental de la Memòria Històrica.

Normes Espanyoles de Descripció Arxivística

Ordre CUL/1524/2007, de 25 de maig, per la qual es crea la Comissió de Normes Espanyoles de Descripció Arxivística.

Comissió Espanyola sobre la digitalització i l’accessibilitat en línia del material cultural i la conservació digital

Ordre CUL/1014/2007, de 30 de març, per la qual es constitueix la Comissió Espanyola sobre la digitalització i l’accessibilitat en línia del material cultural i la conservació digital.

2006

Remissió de documentació jurídica a arxius judicials en les Comunitats Autònomes

Ordre JUS/1926/2006, de 15 de juny, per la qual s’aproven les normes i els models de relacions documentals que regulen la remissió de documentació jurídica als diferents arxius judicials en les Comunitats Autònomes sense traspassos rebuts del Ministeri de Justícia.

Patronat de l’Arxiu de la Corona d’Aragó

Reial Decret 1267/2006, de 8 de novembre, pel qual es crea el Patronat de l’Arxiu de la Corona d’Aragó.

Derogació de la targeta nacional d’investigador per a la consulta en arxius estatals dependents del Ministeri de Cultura

Reial Decret 1266/2006,de 8 de novembre, pel qual es deroga el Reial decret 1969/1999, de 23 de desembre, pel qual es regula l’expedició de la targeta nacional d’investigador per a la consulta en els arxius de titularitat estatal i en els adherits al sistema arxivístic espanyol, quant als arxius de titularitat estatal dependents del Ministeri de Cultura.

2005

Restitució a la Generalitat de Catalunya de documents custodiats en l’Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola

Llei 21/2005, de 17 de novembre, de restitució a la Generalitat de Catalunya dels documents confiscats amb motiu de la Guerra Civil custodiats a l’Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola i de creació del Centre Documental de la Memòria Històrica. (BOE suplement n.4, 01-12-2005; BOE n.276, 18-11-2005).

2003

Signatura electrònica

Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica (BOE suplement n.1, 01-01-2004; BOE n.304, 20-12-2003).

Modernització dels arxius judicials

Reial Decret 937/2003, de 18 de juliol, de modernització dels arxius judicials.

2002

Conservació del patrimoni documental històric, control d’eliminació de documents de l’Administració General i conservació de documents administratius en suport diferent

Reial Decret 1164/2002, de 8 de novembre, pel qual es regula la conservació del patrimoni documental amb valor històric, el control de l’eliminació d’altres documents de l’Administració General de l’Estat i els seus organismes públics, i la conservació de documents administratius en un suport diferent de l’original (BOE suplement n.21, 02-12-2002; BOE n.274, 15-11-2002).

1999

Protecció de dades de caràcter personal

Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Signatura electrònica

Reial Decret-Llei 14/1999, de 17 de setembre, sobre signatura electrònica (BOE n.224, 18-09-1999).

1998

Reglament d’Arxius Militars

Reial Decret 2598/1998, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Arxius Militars.

1985

Patrimoni Històric Espanyol

Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol.

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática.
Universitat Politècnica de València.
Camino de Vera s/n – València 46022
Edificio 1H – Despacho 04 – planta baja
Teléfono: 620 707 369

© 2022 Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana · Avis legal · Política de cookies · Política de privacidad

Scroll to Top
Obrir xat
1
Tens algun dubte?
Hola, en què podem ajudar-te?