Llei 9/2017 de contractes del sector públic per a biblioteques, arxius i centres de documentació

Llei-92017-de-contractes-del-sector-públic-per-a-biblioteques-arxius-1024x512

Taller 6 hores.

 • Dates: 29 i 31 de març
 • 2 sessions en línia per Zoom:
  • Sessió 1: 29 de març de 2022 de 17 a 20h.
  • Sessió 2: 31 de març de 2022 de 17 a 20h.
 • Aquest taller s’impartirà en castellà.

Aquest taller està organitzat pel Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana i emmarcat dins de les activitats preparades dins del Conveni signat amb la Generalitat Valenciana.

Professor: Héctor Cortina Vallcanera

  • Secretari de l’Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional des de 2005.
  • Exercici com a secretari – Interventor d’Ajuntaments a La Pobla Tornesa i Caudete de las Fuentes (2005-2008 i 2009-2019)
  • Cap de Servei de Contractació i Règim Jurídic de l’Ajuntament de Xirivella 2019-2021.
  • Cap de Secció de Patrimoni de l’Ajuntament de Sagunt des d’agost de 2021 fins a l’actualitat.
 • Tècnic d’Espectacles, Activitats Recreatives i Establiments Públics en la Conselleria de Governació (2008-2009)
 • Àmplia formació en matèria de Dret Local, en particular en l’àmbit de la Contractació Pública.
 • Participació en diversos cursos i activitats formatives en matèria de contractació.

Presentació

En l’Administració contractem tot. Des d’un programa d’ordinador, fins a la construcció d’una autopista. Des d’un espectacle pirotècnic fins a un lot de llibres. La contractació és una eina bàsica en el dia a dia; i, no obstant això, dubtem sovint És un subministrament o un servei? Puc usar un menor? Estaré fraccionant? Quant tardaré a adjudicar? L’adquisició de llibres i altres subministraments i serveis a les biblioteques, pot presentar algunes singularitats que mereixen la nostra consideració
En aquest curs abordarem qüestions les qüestions bàsiques de la contractació administrativa. Entendrem els conceptes fonamentals i guanyarem seguretat per a projectar i desenvolupar els nostres contractes administratius. Repassarem i tractarem de solucionar alguns dels dubtes que la contractació ens planteja en el nostre dia a dia. I repassarem experiències d’altres Administracions en el camp de les biblioteques i els seus contractes.

Públic al que va dirigit

Membres del COBDCV, Xarxa Lectura Pública Valenciana i alumnes interessats/des.

Les places són limitades.

Es lliurarà certificat d’assistència de 6 hores.

Metodologia

 • Exposició de la matèria en format ponència.
 • Resolució de casos i situacions pràctiques.
 • Examen de plecs i experiències en altres Administracions.

Objectius

 1. Conéixer els fonaments de la contractació administrativa.
 2. Entendre els elements fonamentals dels contractes administratius.
 3. Entendre els principals procediments de contractació i els casos en què resulten d’aplicació.
 4. Entendre els supòsits en què pot recórrer-se al contracte menor i els límits per a la seua aplicació.
 5. Conéixer els Sistemes de Racionalització de la Contractació, amb especial atenció a l’Acord marc.
 6. Conéixer experiències desenvolupades en altres Administracions per a la contractació de subministraments i serveis relacionats amb els arxius i biblioteques.

Programa

Cada sessió s’estructurarà en dues parts, resultant la següent programació (que podria ajustar-se lleugerament durant el curs, en funció del desenvolupament de les sessions o l’interés dels alumnes en una matèria o l’altra):

SESSIÓ 1:
SESSIÓ 1- Part 1. Aspectes generals sobre la contractació administrativa.

 1. Els subjectes de la contractació:
  • L’òrgan de contractació i la competència per a contractar.
  • El responsable del contracte.
  • El contractista: capacitat i solvència.
 2. Objecte del contracte:
  • Fraccionament.
  • Divisió en lots.
 3. Import del contracte:
  • Pressupost base de licitació.
  • Valor estimat.
  • Preu.
 4. Tipus de contractes. Especialment, el contracte de subministrament.
 5. L’expedient de contractació.
 6. Plec de Clàusules Administratives. Especialment, els criteris d’adjudicació.
 7. Plec de Prescripcions Tècniques.

SESSIÓ 1- Part 2. Procediments de contractació.

 1. Visió general dels procediments de contractació.
 2. El procediment obert i les seues modalitats. En particular, el procediment obert simplificat sumari.
 3. El procediment negociat sense publicitat.
 4. El contracte menor i les seues limitacions.

SESSIÓ 2:
SESSIÓ 2- Part 1. Sistemes de racionalització de la contractació i acords marc.

 1. Els sistemes de racionalització en general.
 2. L’Acord marc i els seus elements.
  • Concepte i naturalesa.
  • Subjectes.
  • Objecte.
  • Duració.
  • Formes d’adjudicació.
  • Plecs de l’acord marc.

SESSIÓ 2- Part 2. Examen pràctic de plecs de contractes de subministrament de llibres, fons bibliogràfics i altres.

Formulari d’inscripció

No pagues ni envies justificants fins que el Col·legi et confirme que queden places lliures.

Tots els cursos  del COBDCV poden ser bonificats per la Fundació Tripartita (empleats en actiu en empreses)

Formes de pagament

Ingrés al compte:

Logo de Caixa Popular

ES14 3159 0032 9522 0380 0228

Titular: Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV)

BIC: BCOEESMM159 (Pagaments des de fora d’Espanya)

o realitzar un ingrés utilitzant     paypal

[+ info paypal.es]

Per a qualsevol dubte telefonar al 620707369 o contactar amb administracio@cobdcv.es

Col·labora:

 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática.
Universitat Politècnica de València.
Camino de Vera s/n – València 46022
Edificio 1H – Despacho 04 – planta baja
Teléfono: 620 707 369

© 2022 Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana · Avis legal · Política de cookies · Política de privacidad

Scroll to Top
Obrir xat
1
Tens algun dubte?
Hola, en què podem ajudar-te?