Impressions: Sessió de presentació de pòsters (17 octubre)

Foto de pósters expuestos en las jornadas (3)

El dia va tenir lloc en el marc de les 2és Jornades Valencianes de Documentació la primera sessió de presentació de pòsters, en la qual van participar Dolores López Asensi (Xarxa de Biblioteques Municipals de Llíria), Inmaculada Taza Taroncher ((Xarxa de Biblioteques Municipals de Llíria), Josep A. Celades (Fundación Hospital Esperit Sant), Leire Frisuelos i Flora Sanz (Universidad Nacional de Educación a Distancia).


Un servei bibliotecari a la comunitat en temps de crisi: English and Spanish conversation groups

Per D. López Asensi e I. Taza Taroncher, Xarxa de Biblioteques Municipals de Llíria.

La situació social generada per la crisi econòmica va fer plantejar-se a la xarxa de biblioteques la necessitat d’oferir serveis gratuïts que ajudaren a la comunitat. Paral·lelament, des de l’any 2000 la colònia d’estrangers residents en la nostra comarca no ha deixat de créixer. En aquest context naix English and Spanish Conversation Groups amb els objectius de millorar la pràctica de l’anglès i l’espanyol dels participants, possibilitar el reciclatge professional d’aturats, oferir activitats en benefici de la comunitat rendibilitzant les infraestructures existents a cost mínim, fomentar el voluntariat i crear ponts d’unió entre ambdues comunitats.

La Xarxa de Biblioteques va crear i va difondre la campanya. Manté i controla els grups, els recolza amb materials educatius, guies de lectura i difusió en les xarxes socials. També organitza als voluntaris anglesos i realitza festes i activitats culturals paral·leles. La campanya porta dues edicions que es realitzen d’octubre a juny. Hi ha 26 grups d’anglès en tres nivells, 2 d’espanyol i un grup d’alemany intermedi.

Tots dos col·lectius valoren l’experiència com molt positiva perquè els ha permès millorar l’ús de la llengua. Els voluntaris anglesos manifesten que, a més, facilita la seua integració i els espanyols (siguen estudiants, persones en atur o joves llicenciats a la recerca de la seua primera ocupació) que els suposa una gran ajuda per al seu domini de l’anglès.

El tràiler book com a eina de foment de la lectura entre l’alumnat de secundària

Per I. Taza Taroncher i D. López Asensi, Xarxa de Biblioteques Municipals de Llíria.

Des que la Xarxa Pública Municipal de Biblioteques de Llíria va iniciar els seus programes de foment de la lectura per a la població en edat escolar s’ha trobat amb problemes a l’hora de plantejar projectes per a l’alumnat d’ESO i Batxillerat, ja que activitats que funcionen amb èxit en els menuts xoquen amb el desinterés en estes edats. Les noves tecnologies poden ajudar a la biblioteca a accedir a este públic potencial de manera més propera als seus interessos però sense perdre de vista l’objectiu principal: crear i/o mantindre l’hàbit lector.

El curs 2012/2013, la Xarxa ha iniciat una experiència, en col·laboració amb un centre concertat de la localitat per a que l’alumnat cree, de manera voluntària, uns tràilers sobre llibres de la seua elecció entre un llistat inicial. La biblioteca s’encarregarà de la difusió posterior d’eixos treballs en la comunitat educativa i, també, a la generalitat de la ciutadania a través d’Internet (en el bloc de literatura juvenil de la Xarxa de Biblioteques, en la web municipal, etc.)

Esta activitat servirà com a experiència per a crear en el pròxim curs un concurs de trailer-books obert a tot l’alumnat d’ESO i Batxillerat de la localitat amb un àmplia difusió i publicitat . Els objectius principals són:

  • Convertir als propis joves en agents mediadors de lectura. Ells recomanen el que han llegit, han de convidar als altres a llegir-lo.
  • Treballar la capacitat de tria, la síntesi i l’escriptura mitjançant l’elaboració d’un guió.
  • Fomentar la creativitat. Un obra es convertix en generadora d’un altre producte creatiu.
  • Utilitzar eines actualitzades i properes als seus interessos i habilitats.

En temps de crisi: innovació i emprenedoria per a triomfar

Per J. A. Celades del Hoyo i J. Sobrino Martínez, Fundació Hospital Esperit Sant.

En temps de crisi cal innovar i emprendre accions que serveixin per poder desenvolupar les tasques diàries del personal sanitari de la millor manera possible. I si es pot estalviar, millor que millor. En l’any 2008 la Biblioteca de la Fundació Hospital Esperit Sant tenia un pressupost de 16000 € per subscriure revistes. Era insostenible i calia suprimir despeses.

La solució va ser crear un circuit amb dues línies: les alertes bibliogràfiques de revistes i el Servei d’Obtenció de Documents de la Biblioteca. La reducció de costos representa la no subscripció de revistes i la creació de les alertes bibliogràfiques al personal sanitari que ho demani. Cal aprofitar el fet de ser hospital universitari gràcies l’acord amb la Universitat de Barcelona (UB) i poder accedir a les seves bases de dades i també a les seves subscripcions a les revistes de salut on-line.

Resultats i conclusions:

  • Les 29 subscripcions de revistes quedaren en només 3, amb un valor subscrit de 927 €.
  • Es va establir un pacte amb el C17 per l’obtenció de més documents (any 2011).
  • El Servei de Biblioteca participà en diverses recerques bibliogràfiques (25) a demanda del personal de l’Organització.
  • Durant el període 2008-2012 ha obtingut més de 1700 articles de revistes (UB/C17).
  • També col·labora en la realització de cursos i tallers per al personal de l’Organització.

L’objectiu inicial que el Servei de Biblioteca es marcà com a prioritari fou ajudar al personal sanitari en les seves recerques d’informació científica, pel seu desenvolupament professional diari i científic. Els resultats excel·lents i el pressupost de zero € per subscriure revistes ha donat pas a tot un reguitzell de col·laboracions entre el personal sanitari i el Servei de Biblioteca, amb els fruits esmentats en els resultats.

Recerca d’ocupació 2.0 i marca personal

Per L. Frisuelos Berbería, F. Sanz Calama y B. Tejada Carrasco, Universitat Nacional d’Educació a Distància.

En un entorn globalitzat de reclutament professional, els mètodes de cerca d’ocupació tradicionals no són suficients. Aquest curs online pretén que l’estudiant aprenga a manejar eines 2.0 que milloren la visibilitat del seu perfil professional i posicionar-se adequadament en el mercat laboral. L’objectiu principal és que l’estudiant potencie la seua imatge en Internet, gestione convenientment la seua privacitat i realitze networking per a adquirir contactes professionals rellevants.

El programa consta de sis mòduls que tracten sobre com construir i gestionar la marca personal 2.0; mantenir perfils i contactes, participar en xarxes socials afavorint la cerca d’ocupació; dissenyar un currículum 2.0 i la targeta digital; i superar amb èxit una entrevista. El curs està dirigit a graduats, professionals, autònoms, orientadors laborals i aturats interessats a posicionar-se en la Xarxa.

El programa es desenvolupa en la plataforma d’e-learning de la UNED. Es posen en marxa grups privats (en Facebook i Twitter) moderats per un docent per a interactuar amb altres membres i conèixer les possibilitats d’aquestes eines. A més, s’ha creat un blog que arreplega el programa, l’equip docent i la metodologia; i que funciona com un espai d’intercanvi d’idees i punt de trobada.

El resultat ha sigut molt positiu i enriquidor per a l’alumnat i els docents en les tres edicions celebrades. Concloent, la Web 2.0 brinda oportunitats laborals interessants i convé potenciar la nostra marca personal i networking per a aconseguir les nostres metes professionals.

Esta entrada fue publicada en Sin categoría. Guarda el enlace permanente.