Impressions: Seminari 1. Creació d’empreses, autònoms, gestió i pla de viabilitat

Foto de Sergio Gutiérrez impartiendo el seminario 1

El dia 17 d’octubre de 2013 va tenir lloc en el marc de les 2es Jornades Valencianes de Documentació el seminari “Creació d’empreses, autònoms, gestió i pla de viabilitat” en el qual va participar Sergio Gutiérrez Nieto, responsable de l’Antena Local de Benicarló de Cambra Castelló i del seu Punt d’Assessorament i Inici de Tramitació (PAIT) per a emprenedors.Sergio ens va iniciar en els passos necessaris per a iniciar una empresa, parlant-nos de les formes societàries existents, els seus drets i obligacions, etc. Es va centrar únicament en l’aspecte legal de l’empreniment, donada la limitació de temps. Una vegada es té una idea de negoci i es decideix crear una empresa, cal evitar una sèrie d’errors freqüents: no rebre assessorament, no realitzar un pla d’empresa, etc. També va destacar l’error de la dependència de les subvencions: cal triar la forma jurídica de l’empresa que més convinga per les seues característiques, i no per les subvencions que tinga associades. Ens va recordar que les cambres de comerç disposen de punts d’atenció a l’emprenedor, on es pot gestionar quasi tot el procés de constitució d’una empresa.

L’elecció de la forma jurídica depèn del tipus d’activitat que es va a desenvolupar, de la sensació de risc (classe de personalitat jurídica i la seua conseqüent responsabilitat enfront de deutes) i de la seua fiscalitat. Conforme a aquestes claus, ens va parlar de les característiques de quatre formes jurídiques: individual (autònom), comunitat de béns, societat civil i societat limitada.

L’empresari individual ha de fer front als deutes amb tot el seu capital i patrimoni, i la seua fiscalitat es tramita a través de l’IRPF, segons els beneficis totals a final d’any. En la comunitat de béns i en la societat civil, la responsabilitat jurídica es reparteix entre els socis, i la seua fiscalitat també es basa en l’IRPF. En el cas de la societat limitada, la responsabilitat jurídica és de l’empresa, ja que té personalitat jurídica pròpia. Per a açò, ha de realitzar un dipòsit de 3000 € com a garantia. Quant a la seua fiscalitat, es paga un 25% dels beneficis. Sergio ens va aconsellar que, donats els trams d’impostos, és preferible canviar a la forma de societat limitada una vegada que els beneficis superen els 36000 € anuals.

Finalment, ens va parlar d’una altra sèrie de tràmits obligatoris: la declaració censal i la quota de la Seguretat Social en el cas dels autònoms, les diferents llicències municipals segons la classe de negoci (obertura de l’activitat, obres, ambientals), l’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques, etc.

Esta entrada fue publicada en Sin categoría. Guarda el enlace permanente.