Introducció a “Resource Description and Acces (RDA)”

Curs_online-226x138
Curs ONLINE 20 hores, en castellà.

  • Data: del al .
  • Lloc: Aula Virtual del COBDCV.

Foto d'Alejandro Delgado Gómez

Professor: Alejandro Delgado Gómez, Ajuntament de Cartagena.

Públic al que va dirigit:

Gestors de la informació, bibliotecaris, mestres i professionals relacionats amb el món de l’educació i la lectura.

Es lliurarà certificat d´assistència de 20 hores.

Objectius

El present curs té com a objectiu presentar i familiaritzar-se amb el nou codi descriptiu RDA (Resource Description and Access), destinat a convertir-se en nova norma de catalogació, tant en els seus aspectes teòrics com pràctics. Aquest objectiu general es desglossa en els següents objectius específics:

  • Comprendre l’evolució de les pautes descriptives fins a arribar a RDA.
  • Comprendre els vincles entre RDA i altres esforços descriptius vigents, com les famílies MARC21 i FRBR.
  • Comprendre el vincle de RDA amb la web semàntica.
  • Comprendre els principis de disseny de RDA i les diferències amb AACR2.
  • Comprendre l’estructura i la composició de RDA.
  • Presentar casos d’implantació pràctica de RDA.
  • Introduir-se en la pràctica i en l’ús de RDA.

Destinataris

El curs està dirigit a tècnics i responsables de biblioteques, centres de documentació, museus, arxius i altres gestors documentals. D’igual manera, està dirigit a estudiants de les citades àrees.

Metodologia

El programa es divideix en onze unitats teòriques, sent les dues primeres d’elles introductòries i les restants centrades en RDA.

La metodologia és teoricopràctica, amb una part expositiva, que s’anirà lliurant als alumnes durant la realització del curs, i una part que permetrà als alumnes aprofundir, de manera pràctica, en els conceptes apresos, per a aplicar-los al seu treball quotidià. Per a açò, s’utilitzarà un qüestionari de resposta alternativa per unitat, la resolució del qual és obligatòria per a superar el curs; i un conjunt de supòsits pràctics, que es plantejaran al començament del curs, amb la finalitat d’anar resolent-los a mesura que aquest avance. La resolució dels supòsits és igualment obligatòria.

La impartició del curs serà en línia, i implicarà la disposició de mitjans de tutoria perquè l’alumnat puga interactuar amb el professorat, a l’efecte de comprendre els conceptes teòrics i resoldre dubtes pràctics.

Avaluació

Cada unitat teòrica vindrà acompanyada d’un qüestionari de resposta alternativa a resoldre pels alumnes. Aquests qüestionaris són d’obligada resolució, amb un percentatge d’èxit del 80%.

A més, a l’inici del curs es proposen diversos supòsits generals. Aquests supòsits generals són de resolució obligatòria, sent necessari el seu compliment per a superar el curs. Es proposen a l’inici del curs perquè l’alumne puga ir resolent-los amb fluïdesa a mesura que avança en les unitats teòriques.

Per a superar el curs i obtenir acreditació és precís finalitzar en termini tots els qüestionaris i supòsits.

Programa

Unitat 1: Visió general de RDA.
Durada: 1 hora.

Unitat 2: RDA i altres interessos associats.
Durada: 2 hores.

Unitat 3: El disseny i l’estructura de RDA.
Durada: 1 hora.

Unitat 4: Els atributs de manifestacions i ítems.
Durada: 2 hores.

Unitat 5: Els atributs d’obres i expressions.
Durada: 2 hores.

Unitat 6: La descripció de contingut.
Durada: 2 hores.

Unitat 7: Identificació d’obres i expressions.
Durada: 2 hores.

Unitat 8: Els atributs de persones, famílies i institucions.
Durada: 2 hores.

Unitat 9: Identificació de persones, famílies i institucions.
Durada: 2 hores.

Unitat 10: Els atributs de conceptes, objectes, esdeveniments i llocs.
Durada: 2 hores.

Unitat 11: Les relacions.
Durada: 2 hores.

Formulari de inscripció

Membre del COBDCV aturat 50 €
* Membre del COBDCV. Membre d’alguna associació adherida
Estudiants UPV, UV y UA. Pas i Pdi UPV
Personal Servei de Biblioteques i Documentació UV
70 €
Estudiant no col·legiat/ada 110 €
No col·legiat/ada 180 €

* Si eres estudiant UPV/UV/UA, membre d’alguna associació adherida, PAS/PDI de la UPV o personal del Servei de Biblioteques i

Documentació de la UV, has d’enviar el justificant a administracio@cobdcv.es (estudiants enviar justificant de la matrícula actualitzada; membres

d’associacions adherides enviar justificant quota en curs).

Compte per a fer l’ingrés de la inscripció:

Titular: Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV).

Caixa popular: ES14 3159 0032 9522 0380 0228.

(Pagaments des de fora d’Espanya).

BIC: BCOEESMM159.

Per a qualsevol dubte telefonar al 620707369

Scroll to Top
Obrir xat
1
Tens algun dubte?
Hola, en què podem ajudar-te?