PLÀ LECTOR DEL CENTRE

La biblioteca d’una escola és l’espai on es crea comunitat. Ha de ser el centre nuclear de l’escola, un lloc on es centralitzen tots els recursos didàctics i ofereisca els serveis documentals i informatius que necessite cadascun dels membres de la comunitat educativa.

Ací us deixem una estructura a mena de guió per portar a cap el PLC.

Guió Pla Lector del Centre (PLC)

  • Presentació del centre
  • La biblioteca que volem
   • Bibliotecari escolar
   • Comissió de BE
    • Espai físic i virtual
    • La col·lecció
    • Fons documental i catalogació
    • Esporga i noves adquisicion
    • Horaris
     • En horari lectiu
     • En horari no lectiu*
    • Usuaris
    • Finançament
   • Consulta i informació
   • Préstec
   • Suport al currículum
   • Suport als projectes de centre
   • Suport al treball d’àrea o d’aula
   • Suport al Pla de lectura de centre (PLEC)
   • Biblioteca en horari no lectiu
   • Objectiu
   • Horaris, usuaris i serveis
   • Accions i activitats
   • Personal
  • Difusió de la BE: espais i xarxes socials
  • Interacció amb l’entorn