GUIES DE LECTURA INFANTIL I PRIMÀRIA

Web de la Comissió Tècnica de Selecció del COBDCV

La Comissió Tècnica de Selecció del COBDCV som un grup de persones que treballem per a crear, recopilar i difondre recursos de selecció bibliogràfica per a TOTS els professionals bibliotecaris de la Comunitat Valenciana.

Biblioteca de colores para educación infantil y primaria

El colectivo LAMBDA nos ofrece una selección de libros para trabajar con los más pequeños a través de la lectura temas como la diversidad de género, la sexualidad, las familias monoparentales, etc.

Trastorn de l'espectre autista (TEA)

Guies de lectura 2019 de recomanacions literàries del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i documentalistes de la Comunitat Valenciana en Col·laboració amb la Jornada de conscienciació sobre Autisme de XARXA ZENIT

Donde viven los monstruos

Donde viven los monstruos blogs dedicats a la LIJ. Ens ofereix materials i estudis recents per promoure obres actuals i ja existents.

Pla clic

És un projecte de posada en marxa de clubs de lectura infantils en biblioteques de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana. Anirà acompanyat d’un pla d’adequació de les biblioteques i la formació dels professionals que les gestionen, recomanacions literàries i abundants propostes de foment lector infantil.