BONES PRÀCTIQUES

Aquesta secció vol ser un recull de tota mena de bones pràctiques, des de les fetes en la biblioteca escolar per bibliotecaris/àries escolars, alumnat, professors i la resta de la comunitat escolar, fins a guies plenes de bones idees, passant per consells de professionals amb molta experiència en biblioteques escolars.

“CENT DE FUSTER” a Florida Secundària (Desembre 2022)

La Biblioteca de Florida Secundària ha organitzat durant tot el mes de novembre activitats per a tot l’alumnat, que han acabat esdevenint l’Exposició “Cent de Fuster” al hall de la Biblioteca.

L’objectiu principal és que tot l’alumnat conega qui és Joan Fuster i perquè es celebra enguany aquest centenari.

Tota la info en: http://clubdelectura.floridasecundaria.es/cent-de-fuster/

Com fer lectors amb majúscules?

Entrevista a Jaume Centelles, mestre i responsable de la biblioteca de l’Escola Sant Josep-El Pi de l’Hospitalet de Llobregat. És expert en animació a la lectura i autor de diverses obres entre les que destaca La biblioteca, el cor de l’escola i del blog “La invitació a la lectura”.

LECXIT-Lectura per a l’èxit educatiu

Com crear un ambient lector a l’escola?

Bones pràctiques amb la intenció de recolzar el treball de mestres i professorat i reflexionant sobre les oportunitats de treballar la lectura que ens ofereixen els llibres informatius i de coneixements, els dispositius digitals, els còmics i els àlbums il·lustrats.

Guía de la Campaña María Moliner

En esta guía, de 2018, se describen 115 proyectos de animación lectora, correspondientes a 90 bibliotecas públicas municipales de toda España. Las han clasificado según los grupos de edad de sus destinatarios (infantil, juvenil, adultos y mayores), a los que se suma un capítulo dedicado a las actividades para el público general, sin distinción de edades.