MANIFEST. LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS QUE VOLEM.

1 – Les biblioteques escolars que volem democratitzen el coneixement en facilitar la igualtat d’oportunitats en l’accés a la informació.

2 – Les biblioteques escolars que volem són brúixoles que orienten entre la inabastable informació disponible en funció de les necessitats i inquietuds de la seua comunitat escolar.

3 – Les biblioteques escolars que volem són espais multifuncionals i polivalents que ajuden a crear entorns d’aprenentatges diversos.

4 – Les biblioteques escolars que volem són  centres de recursos per als estudis, dotades de manera que asseguren que tot l’alumnat puga utilitzar-los eficaçment amb un objectiu molt clar, el d’ajudar-los en els seus estudis i en els seus interessos.

5 – Les biblioteques escolars que volem han de donar suport a la tasca del professorat en el desenvolupament de projectes, més enllà dels lectors, és a dir, també els relacionats amb totes i cadascuna de les assignatures d’estudi.

6 – Les biblioteques escolars que volem són espais on mostrar i compartir estratègies d’ensenyament i d’ajuda al professorat a l’hora de trobar material ètic i de qualitat per a incloure en l’ensenyament a l’aula.

7 – Les biblioteques escolars que volem són entorns d’alfabetitzacions múltiples, especialment útils a l’hora d’utilitzar i conéixer de manera crítica, i no sols instrumental, les tecnologies digitals.

8 – Les biblioteques escolars que volem generen xarxa que creen referents culturals amb el poble, el barri, per tal de promoure una cultura i un oci de qualitat.

9 – Les biblioteques escolars que volem requereixen de bibliotecaris/àries escolars especialitzats i amb un horari laboral amb el que puga dur a terme totes les seues activitats.

TORNAR