Bases de Gestors d’Informació en Acció (GIA)

OBJEcte

El 15 de desembre de 2010, la Junta de Govern del COBDCV va proposar la creació d’una figura de col·laboració internacional que permetera mantenir en contacte a professionals de la gestió de la informació, bibliotecaris, arxivers i documentalistes, amb diferents centres que necessitaren ajuda qualificada per a desenvolupar les seues activitats. En 2019, la Junta de Govern, inclou formalment una altra modalitat per a ampliar GIA a estades en centres que destaquen per la innovació i qualitat dels seus projectes i que ajude a millorar professionalment als membres col·legiats.

L’objectiu fonamental que es persegueix amb aquesta activitat és, d’una banda, proporcionar noves experiències laborals i humanes a membres col·legiats; i per un altre, fomentar i difondre bones pràctiques en la creació i desenvolupament dels serveis bibliotecaris.

Consulta tots els projectes GIA ja realitzats.

 

Consulta la proposta per a 2024

Modalitats i condicions

 • Els projectes que es presenten podran atendre a dues modalitats diferents: cooperació i professionalització.
 • Es desenvoluparan fora d’Espanya i tindran una duració màxima d’un mes.
 • El COBDCV no és organitzador del projecte seleccionat sinó que ho és la persona seleccionada. El COBDCV únicament ajuda en la seua execució, per la qual cosa no es responsabilitza dels possibles perjudicis que poguera patir aquesta persona durant el seu desenvolupament.

Participació

1.-Requisits per a la participació

  • Podran optar a la convocatòria tots els membres del COBDCV. Els anys de col·legiació activa es comptabilitzaran com a criteris de valoració.
  • Els col·legiats/des que ja hagen participat en un Projecte GIA no podran tornar a participar en la convocatòria en els cinc anys següents.

2.- Terminis i forma de presentació

S’habilitarà la convocatòria anualment i s’obrirà un termini perquè qualsevol membre del COBDCV que complisca els requisits puga enviar la seua sol·licitud a la Junta de Govern del COBDCV.

Cada projecte serà presentat amb la següent estructura:

 1. Motivació personal-professional
 2. Característiques i objectius.
 3. Detall de tasques.
 4. Contactes establits prèviament.
 5. Seguretat i condicions del treball.

Les propostes hauran de ser enviades al correu administracio@cobdcv.es en format pdf.

Criteris de valoració

La Junta de Govern del COBDCV designarà una comissió que avalue totes les propostes presentades. Aquesta comissió estarà formada per almenys 4 membres de la Junta de Govern entre els quals han de participar la Secretaria i la Vocalia de Serveis al Col·legiat.

Tots els projectes hauran de respondre a aquests objectius en dues modalitats diferents:

1.- Cooperació

 • Millorar l’accés a fons documentals, independentment de la llengua, la geografia o la religió, en regions i pobles sense recursos.
 • Ajudar a la gestió de documents en les diferents institucions públiques i privades.
 • Contribuir a l’alfabetització informacional, animació lectora, serveis de referència.
 • Difondre el patrimoni documental.
 • Desenvolupar projectes i sistemes d’informació.
 • Compartir models i experiències professionals.

2.- Professionalització

 • Conéixer projectes innovadors que puguen servir de guia per a desenvolupar en els seus centres de treball, afavorint la creació d’una base de dades de bones pràctiques conegudes de manera directa pels membres col·legiats.
 • Contactar amb professionals que puguen aportar-nos noves idees i estudis que encoratgen al reciclatge i modernització en els centres de treball.
 • Desenvolupar projectes nous i sistemes d’informació que resulten innovadors o servisquen per a consolidar de manera més efectiva activitats que ja es duen a terme en les institucions.
 • Donar a conéixer a la resta dels professionals possibles pràctiques que siguen afavoridores per al nostre treball i per al nostre creixement professional.

Els projectes han d’estar d’acord amb el pla estratègic del COBDCV i s’han de realitzar a la biblioteca, arxiu o centre de documentació proposat per la persona candidata o donat el cas, proposat pel mateix COBDCV d’acord amb el col·legiat.

En cas d’existir un empat en la valoració de dos projectes els criteris definitius de decisió seran: els anys de col·legiació activa de les persones candidates i la duració d’un mes complet que serà preferent.

Obligacions del candidat o candidata

 • Assumir la seua responsabilitat i compromís amb l’activitat i amb la institució.
 • Vetlar en tot moment per la seua seguretat. Comprometent-se a contractar una assegurança de viatge.
 • Justificar les despeses subvencionades fins a un màxim de 1.000€.
 • Documentar l’experiència i entregar un informe a la seua tornada. El COBDCV es reserva la possibilitat de publicar aquesta informació o part d’ella en qualsevol de les seues publicacions (SíMILE/MEI).
 • Participar en jornades/esdeveniments del COBDCV per a compartir l’experiència.

Dotació de l’ajuda

El COBDCV seleccionarà dos candidats/as, indistintament a la modalitat, i es realitzarà una donació màxima de 1.000€ per a cada projecte seleccionat.

La quantitat màxima serà de 1.000 € per a una estada d’un mes complet. En aquelles estades inferiors a un mes s’abonarà l’import proporcional.

notificació

 • S’avisarà de la resolució de la selecció per part de la comissió amb temps suficient.
 • El COBDCV contactarà amb les persones seleccionades i després de la confirmació es publicaran en el portal web del COBDCV.
Scroll to Top
Obrir xat
1
Tens algun dubte?
Hola, en què podem ajudar-te?