Direcció i gestió de projectes en serveis de informació (biblioteques, arxius i centres de documentació)

Curs_online-226x138
 • Nom: Direcció i gestió de projectes en serveis de informació (biblioteques, arxius i centres de documentació)
 • Data: del 2 de març al 29 d’abril de 2015

Inscripció des de La botiga COBDC

Per a qualsevol dubte telefonar al 620707369

Professor:

EMILIO SANZ SANTOS

Actualment el seu focus d’activitat professional gira al voltant de la gestió de continguts digitals i informació, tot açò, vinculat al projecte professional que dirigeix, Coneixement Pràctic (www.conocimientopractico.es).

Les línies d’activitat principals són: Programari Lliure (Koha, Dspace, OJS, WordPress), Consultoria i Formació especialitzada, Blog “Consultors Documentals”, Aula Virtual “Tallers Pràctics”. Els projectes es desenvolupen tant a Espanya com a Amèrica Llatina.

Col·labora amb la Universitat de Barcelona en el Màster de Gestió Documental i Informació en les Empreses (MGDIE) i amb diverses associacions professionals d’àmbit nacional.

Ha treballat en empreses com Indra, Azertia, Keon, Informàtica El Corte Inglés, etc i, en les mateixes, ha tingut oportunitat de desenvolupar projectes complexos a Espanya i a Amèrica Llatina, vinculats sempre a la gestió documental i als serveis documentals en sectors com administracions públiques, defensa, banca, sanitat, justícia, transports i energia.

Tota la informació està detallada en el perfil professional de Linkedin:https://www.linkedin.com/pub/emilio-sanz-santos/29/a12/571

Públic al que va dirigit:

Bibliotecaris, arxivers, documentalistes, gestors de informació en general.

Certificat d’assistència al curs de 40 hores.

Presentació:

En aquest TALLER PRÀCTIC es pretén que el participant identifique i conega les variables essencials per a dirigir i gestionar un projecte, orientant tota l’acció al compliment dels objectius de termini, qualitat i pressupost. S’aconsegueix així reforçar el seu perfil de gestor i aportar més valor afegit a les seues competències curriculars.

Objetius:

La pràctica pretén fer reflexionar al participant sobre els aspectes essencials que permeten definir de forma quantitativa i qualitativa una proposta bàsica d’un projecte d’un servei d’informació (arxius, biblioteques i centres de documentació), principalment:

 • Definir l’abast del projecte.
 • Identificar, valorar i dimensionar recursos (humans i materials).
 • Planificar, organitzar i controlar.
 • Estimar l’esforç en hores de treball i costos.
 • Presentar una proposta resumida d’elaboració bàsica de pla d’implantació i valoració econòmica d’esforç i costos.

Metodologia:

Es tracta d’un curs eminentment pràctic, en el qual l’alumne va a treballar sobre un cas proposat pel tutor (àmbits d’arxius, biblioteques i centres de documentació). No s’avalua el resultat final del projecte presentat, sinó més aviat que el participant en el taller haja sigut capaç d’elaborar una proposta qualificada, quantificada i finalment plasmada en un senzill resum executiu de 4 pàgines que servisca per a presentar una proposta útil als entorns de decisió.

L’alumne disposarà d’un model flexible per a organitzar la seua formació, si bé aquesta acció formativa queda subjecta a terminis i compromisos de lliurament, d’acord amb la planificació proposada per l’equip docent.

El taller pràctic es compon de 8/9 temes, als quals s’anirà donant accés de forma escalonada. Per a cada tema, s’habilitarà un fòrum públic i específic, de tal forma que siga possible agrupar els debats sota el fil conductor de cada unitat didàctica.

En cada tema l’alumne ha d’anar elaborant la part específica de la seua proposta tècnica en un arxiu Excel facilitat pel tutor, igual per a tots els participants.

A més a més, en cada tema es facilitaran materials de suport, exercicis, lectures, vídeos tutorials i el cas pràctic del tutor, que va desenvolupant en paral·lel al de l’alumne i li serveix d’exemple pràctic i suport.

Programa:

TEMA 1. INFORMACIÓ GENERAL. Coneixement de l’aula virtual i/o entorn presencial, supòsit pràctic de recolzament, resolució de dubtes, planificació de taller, supòsits de treball de l’alumne i presentacions virtuals del tutor i dels alumnes.

TEMA 2. INTRODUCCIÓ

 • La transició natural del tècnic al gestor.
 • Què és un projecte?
 • El cicle de vida d’un projecte.
 • Què és la gestió de projectes?
 • Quins beneficis ens aporta la gestió de projectes?
 • El valor de la gestió de projectes en l’àmbit dels serveis d’informació.
 • Guia per a solucionar els problemes del meu projecte.

TEMA 3. DEFINICIÓ

 • Introducció a la definició d’un projecte.
 • Meta general.
 • Objectius específics.
 • Activitats i tasques.
 • Errors i contramesures.
 • Exemples: cas pràctic resolt pel tutor (descàrrega d’arxiu en format Excel).

TEMA 4. PLANIFICACIÓ I

 • Identificar els perfils professionals que intervenen en el projecte.
 • Determinar el cost/hora per perfil professional.
 • Estimar la càrrega de treball dels perfils implicats.
 • Valoració de costos dels perfils professionals.
 • Errors i contramesures.
 • Exemples: cas pràctic resolt pel tutor (descàrrega d’arxiu en format Excel)

TEMA 5. PLANIFICACIÓ II

 • Introducció a la valoració dels mitjans materials.
 • Estimació de recursos preliminars, un exemple.
 • Estimació del pressupost global.
 • No confundir cost i preu.
 • Cronograma o calendari de projecte.
 • Aplicacions informàtiques de suport.
 • Errors i contramesures.
 • Exemples: cas pràctic resolt pel tutor (descàrrega d’arxiu en format Excel)

TEMA 6. ORGANITZACIÓ

 • Organigrama.
 • Definició del lloc de treball.
 • Àmbit de responsabilitat.
 • Funcions.
 • Assignació de tasques.
 • Equips d’alt rendiment.
 • Errors i contramesures.
 • Exemples: cas pràctic resolt pel tutor (descàrrega d’arxiu en format Excel)

TEMA 7. CONTROL

 • Àmbits de control.
 • Sistema d’informació.
 • Gestió de canvis.
 • Conclusió del projecte: documentació i acceptació.
 • Errors i contramesures.
 • Exemples: cas pràctic resolt pel tutor (descàrrega d’arxiu en format Excel)

TEMA 8. PRESENTACIÓ EXECUTIVA

 • Presentació executiva.
 • Errors i contramesures.
 • Exemples: cas pràctic resolt pel tutor (descàrrega d’arxiu en format word de presentació executiva).

TEMA 9. SUPÒSIT PRÀCTIC

 • Lliurament del supòsit pràctic de l’alumne.

 

COL·LABORA:

logopral

Scroll to Top
Obrir xat
1
Tens algun dubte?
Hola, en què podem ajudar-te?