Curs pràctic de valoració i selecció documental

Curs-practic-de-valoracio-i-seleccio-documental

Curs en línia de 25 hores

 • Dates: Del 15 d’abril al 31 de maig.
 • Lloc: Aula Virtual COBDCV.
 • 4 sessions en línia: Es realitzaran quatre sessions en línia per Zoom de 2 hores cadascuna durant el curs.
  • Sessió 1: 20 d’abril, de 17 a 19 hores.
  • Sessió 2: 27 d’abril, de 17 a 19 hores.
  • Sessió 3: 3 de maig, de 17 a 19 hores.
  • Sessió 4: 24 de maig, de 17 a 19 hores./div>

Aquest curs està organitzat pel Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana i emmarcat dins de les activitats preparades dins del Conveni signat amb la Generalitat Valenciana.

Professors: Nuria Martínez Fernández, Merche Rojas Granero, Joan Carles Faus Mascarell, Francesc Torres Faus i María Jesús Vedreño.

Núria MartinezMerche RojasJoan Carles FausFrancesc TorresMª Jesús Vedreño

Cap de Secció de l’Arxiu Central de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Funcionària de Carrera del Cos Tècnic d’Arxius i Biblioteques de la Generalitat Valenciana. Llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de València. Mòdul III de F.P. en Tècnic especialista en Biblioteconomia, Arxivística i Documentació. Tècnic en Qualitat i Gestor de Sistemes de Qualitat aplicada a la Gestió del Patrimoni Cultural. Centre Superior d’Estudis de Gestió, Anàlisi i Avaluació de la Universitat Complutense de Madrid. Màster en Gestió del Patrimoni Cultural per la Universitat de València.

Cap de Secció del Arxiu Intermedi de la Generalitat. Funcionària de Carrera en el Cos Tècnic d’Arxius i Biblioteques de la Generalitat Valenciana. Llicenciada en Filologia Hispànica, Diplomada en Biblioteconomia i Documentació i Màster en Patrimoni Cultural per la Universitat de València ; Graduada en Informació i Documentació per la Universitat Carlos III de Madrid.

Tècnic de processos i arxiu, Ajuntament de Gandia. Postgraduat en Administració electrònica; Auditor en sistemes de gestió documental per a documents segons ISO 30300/30301; Professor del Màster de Gestió Documental i Informació a les Empreses (MGDIE) de la Universitat de Barcelona; Docència en formació i publicacions en gestió documental electrònica, reenginyeria documental, simplificació administrativa, gestió documental orientada a dades i govern obert.

Tècnic d’arxius i biblioteques, doctor en Geografia i Història per la Universitat de València, ha treballat en l’arxiu i la biblioteca de l’ajuntament de Carcaixent des de 1980 a 1990. Posteriorment, des de 1990, és facultatiu d’arxius i biblioteques de la Generalitat Valenciana, on ha ocupat els càrrecs de cap de secció i cap de servei d’arxius i biblioteques. Actualment, i des de setembre de 2007, és el director de l’Arxiu del Regne de València. Ha col·laborat en diversos màsters i cursos sobre arxius, i des de la creació de la Junta Qualificadora de Documents Administratius en 2006 és el secretari. Com a investigador, ha publicat més de seixanta treballs en forma de llibres i articles que tracten sobre demografia, història agrària, història comarcal de la Ribera, toponímia, cartografia, arxius i biblioteques i sobre les divisions territorials valencianes.

Tècnica d’arxius i biblioteques, Llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de València, ha treballat en diversos arxius i des de l’any 2002 és la Tècnica de documentació i arxiu de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic. Ha col·laborat en diversos màsters i cursos sobre arxius i últimament ha impartit els cursos de l’IVAP sobre “el nou procediment administratiu electrònic”. Des de la Creació de la Junta Qualificadora de Documents Administratius en 2006 ha presentat i han sigut aprovades més de 100 sèrie de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic. Com a investigadora, ha publicat diversos treballs sobre arxius i història Valenciana.

Presentació

La valoració o selecció documental es defineix com la “fase del tractament arxivístic que consisteix a analitzar i determinar els valors primaris i secundaris de les sèries documentals, fixant els terminis de transferència, accés i conservació o eliminació total o parcial”. L’anàlisi i l’avaluació documental tenen un clar valor afegit per a les organitzacions, i ha d’alinear-se amb els objectius de transformació digital de cada entitat:

 • La gestió eficient i sostenible dels recursos d’informació,
 • La seguretat jurídica de la institució i dels agents implicats,
 • La garantia dels drets i obligacions de la ciutadania i de la pròpia institució

En aquest sentit, hem de procurar models d’anàlisis que partisquen de l’experiència, d’aplicació homogènia, coherent, compartida i, sobretot, amb bases objectivables que puguen acreditar el tractament òptim del nostre patrimoni documental. En aquest curs pretenem experimentar d’una forma pràctica com realitzar els estudis de valoració i expedients d’eliminació segons les directrius de la Junta Qualificadora de Documents Administratius (JCDA) de la Comunitat Valenciana.

Metodología

El curs es realitzarà en línia. La duració serà de 25 hores, repartides de la següent forma:

 • 8 hores de classes en línia, repartides en 4 sessions de 2 hores de duració, que es realitzaran de manera síncrona a través de Zoom. L’enregistrament de les sessions permetran recuperar el contingut posteriorment de manera asíncrona per part de l’alumnat.
 • 12 hores d’exercici pràctic individual, en les quals els participants prepararan una taula de valoració i un expedient d’eliminació.
 • 5 hores de lectura de continguts, tasques a realitzar complementàries, tutories i consultes per part de l’alumnat.

Destinataris

Personal tècnic en gestió documental, arxius, biblioteques, i tècnics de gestió de qualsevol administració de la Comunitat Valenciana.

Objectius

El curs proporcionarà les eines i tècniques necessàries per a realitzar i presentar una proposta de valoració documental i expedient d’eliminació, seguint els formularis i normes de treball indicades per la Junta Qualificadora de Documents Administratius de la Comunitat Valenciana.

Proposem un mestissatge entre el marc teòric, principis i mètodes de valoració determinats per la legislació valenciana amb unes pautes operatives adequades que avale la presa de decisions i l’aprovació de les taules de valoració de principi a fi, superant l’estricta tipologia institucional concreta.

Objectius específics:

 • Contextualitzar la producció documental en l’actual procés de transformació digital i de govern obert.
 • Esbós d’una gestió documental orientada a dades, canviant la cultura de treball ancorada en el clàssic documente-objecte cap a la presa de decisions en un model basat en l’ús intensiu de la informació.
 • Descriure el marc conceptual i les principals tendències de la valoració documental com a funció arxivística.
 • Realitzar el procés de valoració documental per a establir els temps d’accés als documents i els terminis establits per a transferències i eliminació si així s’ha establit.

En finalitzar el curs, les persones participants disposaran del coneixement bàsic i les habilitats necessàries per a:

 • Desenvolupar solucions pràctiques per a dur a terme el procés tècnic de la valoració documental. Aquest vessant és especialment important en l’àmbit de l’administració municipal: de les 230 Sèries documentals valorades per la JCDA, el 2,2% provenen d’Universitats; el 6% d’Administració Local i el 91,8% de l’Administració Autonòmica.
 • Com a resultat del taller l’alumnat ha de preparar i resoldre una fitxa completa de valoració i proposar a iniciativa pròpia altres sèries per a consensuar en grup el procés de valoració documental.
 • Pretenem capacitar als participants amb la seua pròpia acció i reflexió sobre els resultats, impulsant solucions compartides i incentivant el compromís de millora contínua. Aquesta experimentació permetrà aplicar el coneixement a altres propostes o escenaris administratius i organitzacionals.
 • Possible creació d’un repositori de bones pràctiques sobre valoració documental com a resultat final del taller de valoració i selecció documental.

Programa

Programa teòric

 • Introducció a la valoració documental.
 • Concepte de valoració documental.
 • Els valors dels documents. Criteris a aplicar. Legislació específica.
 • Anàlisi de la situació actual de la valoració documental
 • La Junta Qualificadora de Documents Administratius.
 • La valoració documental en l’administració local.
 • Les sèries documentals: anàlisi i identificació
 • Les Comissions de Valoració documental.
 • Instruments d’anàlisis: formularis, informes i una altra documentació requerida.
 • Web de la JCDA
 • Revisió dels formularis proposats per la JCDA

Programa pràctic

 • Pràctica d’elaboració d’una proposta de valoració i d’un expedient d’eliminació. Consells per a la seua elaboració.
 • Elaboració del projecte individual propi.
 • Defensa pública del projecte i participació activa de l’alumnat.
 • Lectura de continguts, tasques complementàries, tutories i consultes per part de l’alumnat

Formulari d’inscripció.

No realitzes el pagament, ni envies justificants, fins que el Col·legi et confirme que queden places lliures.

Tots els cursos  del COBDCV poden ser bonificats per la Fundació Tripartita (treballadors en actiu en empreses)

Formes de pagament

Realitzar un ingres al compte:

Logo de Caixa Popular

ES14 3159 0032 9522 0380 0228

Titular: Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV)

BIC: BCOEESMM159 (Pagaments des de fora d’Espanya)

o fer un ingres utilitzant     paypal

[+ info paypal.es]

Per a qualsevol dubte telefonar al 620707369 o contactar amb administracio@cobdcv.es

Col·labora:

 

Scroll to Top
Obrir xat
1
Tens algun dubte?
Hola, en què podem ajudar-te?