L’avaluació de la investigació universitària des d’una perspectiva bibliotecària: serveis, indicadors, criteris i eines

Curs_online-226x138
Curs ON-LINE 20 hores, en castellà.

Professors: Daniel Torres-Salinas, Álvaro Cabezas Clavijo i Rafael Repiso

Daniel Torres-Salinas

Foto de Daniel Torres Salinas

Doctor en Documentació Científica per la Universitat de Granada; actualment treball com a tècnic de gestió de la investigació del CIM (Universitat de Navarra) des d’allí realitza auditories sobre la qualitat de les publicacions científiques i el rendiment científic dels diferents centres de la Universitat de Navarra. També és investigador en l’àmbit de la bibliometria i membre del Grup EC3 (Avaluació de la Ciència i la Comunicació Científica-Universitat de Granada) participant en diferents projectes relacionats principalment amb l’avaluació d’institucions científiques i la creació de sistemes d’informació i avaluació de la ciència. És cofundador i CEO de la Spin Off de la Universitat de Granada EC3metrics SL.

Forma part també del grup ThinkEPI (Grup d’Anàlisi sobre Estratègia i Prospectiva de la Informació), un think tank dedicat a detectar les noves tendències en el camp de la informació; pertany al comitè editorial del Professional de la Informació i ha pertangut al de la revista Scientometrics. És promotor de diferents eines d’avaluació de la investigació, com la família d’aplicacions CIENTÍFICA, els Rànquings I-UGR d’universitats espanyoles o la Classificació Integrada de Revistes Científiques (CIRC). Habitualment imparteix cursos a professionals de la informació sobre comunicació científica, web 2.0 i ciència, serveis d’investigació en biblioteques.

Álvaro Cabezas-Clavijo

Foto de Álvaro Cabezas Clavijo

Responsable de sexenios.com en EC3metrics. Doctor en Ciències Socials i Màster en Informació Científica per la Universitat de Granada. És membre del grup d’investigació EC3 de la Universitat de Granada, on gestiona diversos projectes i contractes d’investigació. Les seues línies d’investigació principals són l’avaluació bibliomètrica d’agents investigadors, així com l’impacte de les eines de la web 2.0 en l’activitat investigadora.

Ha participat en diversos projectes de desenvolupament de sistemes d’informació científica, així com en activitats d’avaluació de programes d’investigació nacionals des d’una perspectiva bibliomètrica. També ha publicat diversos treballs sobre bibliometria i sobre ciència 2.0. Així mateix, ha impartit cursos de formació dins de les temàtiques de Recursos i Eines d’Informació, Avaluació de la Investigació i Biblioteca 2.0. És soci i cofundador de Sexenios.com i Ec3metrics.

Rafael Repiso

rafael-repiso

Professor de la Universitat Internacional de la Rioja i responsable de l’àrea de Revistes en EC3metrics. Doctor en Ciències Socials i Màster en Informació Científica per la Universitat de Granada. És membre del grup d’investigació EC3 de la Universitat de Granada. Editor adjunt de les revistes Comunicar i Icono 14. Les seues línies d’investigació giren entorn de l’Avaluació Científica i la Comunicació a través de les tesis com a vehicles de coneixement així com l’ús de metodologies d’investigació de documentació aplicades al camp de la Comunicació. És soci i cofundador de Sexenios.com i Ec3metrics.

Públic al que va dirigit:

Gestors de la informació, bibliotecaris, mestres i professionals relacionats amb el món de l’educació i la lectura.

Es lliurarà certificat d´assistència de 20 hores.

Presentació

En aquest curs es realitza una introducció molt pràctica i amb una orientació professional al món de la bibliometria i de l’avaluació de l’activitat científica. Al llarg del temari s’estudien i s’assenyalen quins són els indicadors bibliometrics fonamentals que hem de conèixer; quins són els criteris d’avaluació de les carreres acadèmiques d’investigadors i professors en l’actual sistema universitari i quins són les eines/plataformes/programari bàsic per a calcular els indicadors bibliometrics sense esforç i de manera ràpida.

No obstant açò, aquest no és un curs de bibliometria a l’ús, al llarg del mateix mai perdem la perspectiva de la biblioteca, ja que l’objectiu essencial és aconseguir el know how bàsic sobre bibliometria per a poder aplicar-ho a la creació de nous serveis bibliotecaris. Per exemple, serveis d’assessorament perquè els professors puguen superar les convocatòries de CNEAI i ANECA i d’altra banda es plantegen les Unitats de Bibliometria, com un servei integral d’avaluació de la ciència dirigit des de les biblioteques universitàries.

Objectius

L’objectiu és conèixer els aspectes següents de l’avaluació de la ciència:

 1. Serveis: introduir possibles serveis que podrien implementar les biblioteques universitàries prenent com a base la bibliometria i l’avaluació de la ciencia.
 2. Indicadors: conèixer els principals indicadors bibliometrics i la seua aplicació tant a l’avaluació d’universitats com d’investigadors.
 3. Criteris: una vegada coneguts els indicadors, veure com aquests són emprats per les diferents agències d’avaluació de la investigació en les seues normatives i criteris.
 4. Eines: familiaritzats amb els criteris introduirem diferents eines com els productes d’avaluació de revistes i els índexs de cites.

Metodologia

 • Les sessions virtuals es realitzaran a través de la plataforma Moodle del Col·legi. En la mateixa penjarem totes les presentacions en format pdf corresponents als tres mòduls a impartir.
 • El set de presentacions de cadascun dels mòduls es complementa amb una sèrie de lectures obligatòries d’articles i materials que també es penjaran en Moodle; així mateix, es recomanaran altres recursos com a tutorials de vídeo..
 • Com a eina de comunicació per a dubtes, preguntes o altres qüestions s’activarà un fòrum en Moodle de manera que tots els alumnes tinguen accés al mateix.
 • Una vegada conclosa la lectura de presentacions i materials, la formació conclou amb la resolució de 2 casos pràctics que seran corregits pels professors.

Programa

MÒDUL 0. SERVEIS BIBLIOTECARIS BASATS EN L’AVALUACIÓ CIENTÍFICA

TEMA 1. La biblioteca universitària i la prestació de nous serveis.

 • Les biblioteques universitàries i la investigació.
 • Serveis d’assessorament en l’ avaluació de la investigació.
 • Les Unitats de Bibliometria com a servei bibliotecari: model funcions.

TEMA 2. Els indicadors bibliometrics i les seues característiques.

 • L’avaluació del professorat universitari.
 • Introducció als indicadors bibliometrics.
 • Tipus d’indicadors bibliometrics i característiques.
 • Aplicació dels indicadors bibliometrics.

MÒDUL 1. CRITERIS DE LES AGÈNCIES D’AVALUACIÓ

TEMA 1. Criteris d’avaluació de l’ANECA.

 • Descripción general de la ANECA.
 • Filosofía general de evaluación.
 • Criterios específicos por área.

TEMA 2. Criteris d’avaluació de la CNEAI.

 • Descripció general de l’ANECA.
 • Filosofia general de l’avaluació de la CNEAI.
 • Criteris específics per àrea.

MÒDUL 2. EINES D’AVALUACIÓ

TEMA 1. Factors d’Impacte i productes d’avaluació de revistes científiques.

 • ‘Factors d’Impacte internacionals’: JCR i SJR.
 • ‘Factors d’Impacte nacionals’: In-RECS, IN-RECJ i IN-RECH.
 • Altres productes internacionals d’avaluació: ERIH, Latindex.
 • Altres productes nacionals d’avaluació: Dice, CIRC, Carhus, MIAR.
 • Directoris: Ulrich´s i Master List bases de dades.

TEMA 2. L’avaluació dels llibres científics i acadèmics.

 • Scholarly Publishers Indicators – SPI.
 • Book Citation Index – BKCI.

TEMA 3. Índexs de Cites.

 • Tradicionals: Web of Science i Scopus.
 • En línia: Google Scholar i Microsoft Academic.

TEMA 4. Altres productes d’avaluació.

 • Software per a Google Scholar: Publish or Perish de Harzing.
 • Suites Bibliomètriques: Incites de Thomson Reuters.
 • Eines de Mapping científic: VOSviewer.

EPÍLEG: MÒDUL 3. LES NOVES TENDÈNCIES EN AVALUACIÓ CIENTÍFICA

 • Els indicadors d’ús (usage bibliometrics) i la seua aplicació pràctica en la biblioteca.
 • Els nous indicadors alternatius (altmetrics) i les seues eines.
 • L’avaluació de les dades d’investigació – el Data Citation Index.

Formulari de inscripció

Matrícula tancada.

Membre del COBDCV aturat 50 €
* Membre del COBDCV. Membre d’alguna associació adherida
Estudiants UPV, UV y UA. Pas i Pdi UPV
Personal Servei de Biblioteques i Documentació UV
70 €
Estudiant no col·legiat/ada 110 €
No col·legiat/ada 180 €

* Si eres estudiant UPV/UV/UA, membre d’alguna associació adherida, PAS/PDI de la UPV o personal del Servei de Biblioteques i

Documentació de la UV, has d’enviar el justificant a administracio@cobdcv.es (estudiants enviar justificant de la matrícula actualitzada; membres

d’associacions adherides enviar justificant quota en curs).

Compte per a fer l’ingrés de la inscripció:

Titular: Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV).

Caixa popular: ES14 3159 0032 9522 0380 0228.

(Pagaments des de fora d’Espanya).

BIC: BCOEESMM159.

Per a qualsevol dubte telefonar al 620707369

Scroll to Top
Obrir xat
1
Tens algun dubte?
Hola, en què podem ajudar-te?