Aula activa: continguts dinàmics sense esforç

Curs online

Professora: Estefania Aguilar Moreno

Llicenciada en Documentació i Màster en la Societat de la Informació i el Coneixement per la UOC, treballa en temes relacionats amb la Intel·ligència Competitiva i ha participat en la consecució de la certificació de la norma UNEIX 166006: 2011 Gestió de la R+D+i: Sistema de Vigilància Tecnològica i Intel·ligència Competitiva. També col·labora com a consultora en els Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya. En l’actualitat realitza tasques de recerca al Centre de Recerca Europeu, Ispra, Itàlia.

Públic al que va dirigit:

Professorat d’educació primària i secundària, cicles formatius, ensenyaments artístics, idiomes, etc. amb coneixements de navegació en Internet i que, per característiques de les matèries que imparteixen, encomanen treballs de classe als alumnes.

També va dirigit a gestors de la informació, bibliotecaris i professionals relacionats amb el sector de l’educació i la lectura.

Certificat d’assistència al curs de 20 hores.

Presentació:

L’actual societat digital comporta canvis en tots els àmbits. En primer lloc, el sector de l’Educació i els seus professionals, de forma particular, requereixen de noves habilitats que els permetin disposar d’uns coneixements i habilitats concordes a les noves necessitats que els seus alumnes presenten. En segon lloc, la quantitat de continguts d’interès que es generen en el context d’internet fa necessari una posada al dia contínua, però filtrada, per atendre correctament les necessitats tant professionals com de docència.

El cos docent, necessita balancejar el temps dedicat a la preparació de les lliçons, amb la impartició de les lliçons en si. El present curs pretén donar-li les eines per trobar aquest balanç, permetent-los, al mateix temps, anar al pas de l’alumnat natiu digital.

Objectius:

Els objectius que aquest curs persegueix són:

 • Dotar al professor d’eines que els permeti estar al dia de les novetats i esdeveniments que succeeixen al seu al voltant permetent-li:
  • Millorar la qualitat de la docència.
  • Estar al dia a nivell docent, de manera que els materials docents estiguin actualitzats.
  • Estar informat a nivell professional (aparició de noves regulacions, publicació de nous materials…
  • Incorporar les pràctiques d’actualització de coneixements en el dia a dia, minimitzant l’esforç dedicat i maximitzant l’aplicació dels nous continguts localitzats.
 • Apropar al professor a l’alumnat, mostrant-los que són professionals capaços d’estar al dia de les novetats, i que treballen concorde als temps en què viuen, integrant noves tecnologies i materials en la seva pràctica docent, de manera que:
  • Puguin utilitzar aquestes tecnologies de forma dinàmica a l’aula, promovent activitats col·laboratives.
  • Integrin materials multimèdia a les seues classes.
 • Capacitar al professorat d’habilitats i competències digitals que enriqueixin les lliçons, tutories i en general, augmenten la qualitat de la docència, aconseguint:
  • Millorar el nivell de satisfacció en la docència per totes les parts: professorat, alumnat i pares.
  • Promoure el reciclatge continu dels professionals de la docència.

Continguts:

Els continguts a desenvolupar són:

 • Introducció i fonaments de les tècniques de monitoratge del web.
 • Kit bàsic d’eines: aplicacions i usos.
 • Projecte pràctic: Desenvolupament de lloc dinàmic docent

Metodologia i forma de participació:

Atès que el curs està basat en la recuperació d’informació a partir d’Internet i la seua posada a disposició, principalment però no solament, a través del mateix mitjà, el curs pot desenvolupar-se totalment online.

A través d’unes línies bàsiques de participació en el curs i la fixació de dates de publicació dels continguts del curs i de lliurament de les activitats proposades, el ritme i la càrrega de treball pot adaptar-se a les necessitats dels participants.

A distància, a través de la plataforma Moodle, de formació, del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana. Aula Virtual COBDCV

Organització de les fases:

Criteris i procediments d’avaluació dels participants, especificant, almenys, els requisits necessaris per determinar la superació de l’activitat, així com el responsable de l’avaluació.

Tant la responsabilitat de l’avaluació com la definició dels requisits per determinar la superació o no del curs recaurà en el professorat.

Tindrem 3 activitats obligatòries a realitzar durant el curs:

 • Projecte pràctic: Creació d’un lloc web (amb eines de programari lliure) resultant dels coneixements adquirits durant el curs. (60% de la nota final)
 • Fòrum de debat sobre els possibles usos del docents dels continguts desenvolupats durant el curs (20% de la nota final)
 • Qüestionari d’avaluació (20% de la nota final)

Per superar el curs és necessari participar en les 3 activitats, dins dels límits temporals que s’indicaran, és a dir:

 • Presentar el projecte pràctic.
 • Participar en el fòrum de debat (amb, almenys, una aportació original)
 • Realitzar el qüestionari d’avaluació.

Formulari d’inscripció:

No realitzes el pagament, ni envies justificants, fins que el col·legi et confirme que queden places lliures.

Compte per a fer l’ingrés de la inscripció:

Titular: Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV)

Caixa popular: ES14 3159 0032 9522 0380 0228

BIC: BCOEESMM159 (Pagaments des de fora d’Espanya)

Per a qualsevol dubte telefonar al 620707369

Scroll to Top
Obrir xat
1
Tens algun dubte?
Hola, en què podem ajudar-te?