L’Oroneta per a biblioteques inquietes

L’ORONETA és un document trimestral de recomanacions literàries organitzades per edats lectores que aniran acompanyades de propostes de foment lector per a realitzar a la biblioteca.

El butlletí informatiu L’ORONETA encara en 2021 una segona etapa que ara se centra en l’especialització dels seus continguts. D’aquesta manera, trobarem un butlletí centrat en un únic tema per a aprofundir en la seua reflexió i editar un document menys generalista.

L’estructura de la guia es manté amb una selecció d’uns trenta títols organitzats per franges d’edat. A més, s’incorpora al final del document una secció d’activitats complementàries que inclou diferents propostes basades en aquesta selecció de títols i organitzades per edats. Aquestes activitats poden servir per a intervindre en l’espai bibliotecari amb exposicions i accions concretes, o per a dur a terme dinàmiques creatives amb grups de xiquets a la biblioteca.

La primera guia de la nova etapa està dedicada a la poesia però es volen tractar temes essencials que ajuden a poder reflexionar des de les biblioteques sobre temes actuals i crítics com és el cas de la mort o les persones migrants.

Esta selecció ha sigut realitzada per EL SITIO DE LAS PALABRAS (Mar Benegas i Jesús Ge) per a la Comissió de Selecció del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana que compta amb la col·laboració de la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana.