L’oroneta

L’ORONETA és un document trimestral de recomanacions literàries organitzades per edats lectores acompanyades de propostes de foment lector per a dur a terme a la biblioteca o amb grups de xiquets.

Els criteris de selecció que s’han seguit per a l’elaboració d’aquesta guia de recomanacions han sigut la qualitat literària i estètica, la pertinència del contingut i del format segons l’edat, la diversitat temàtica, les possibilitats creatives i la capacitat del llibre de generar pensament crític, curiositat pel món i empatia per l’altre.

La guia consta d’una selecció de trenta títols organitzats per franges d’edat, dos llibres per a llegir en família, un títol per a la reflexió dels adults mediadors i una última secció especial amb un llibre de tema o format extraordinari. A més, s’incorpora al final del document una secció d’activitats complementàries que inclou diferents propostes basades en aquesta selecció de títols i organitzades per edats. Aquestes activitats poden servir per a intervindre en l’espai bibliotecari amb exposicions i accions concretes, o per a dur a terme dinàmiques creatives amb grups de xiquets a la biblioteca.

Esta selecció ha sigut realitzada per EL SITIO DE LAS PALABRAS (Mar Benegas i Jesús Ge) per a la Comissió de Selecció del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana i la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques.