Selecció de recursos imprescindibles d’àlbum il·lustrat per a joves lectors (12 a 16 anys)

Hui ens recomana:

Clara Berenguer Revert

Doctora en Història de l’Art per la Universitat de València amb una tesi doctoral sobre la il·lustració infantil valenciana i, més concretament, sobre les il·lustracions infantils de l’il·lustrador valencià Miguel Calatayud.

Col·labora habitualment en diverses publicacions amb articles de crítica i divulgació sobre àlbums il·lustrats, llibres infantils il·lustrats i tot el que es deriva del món de l’edició en aquest àmbit. De fet, el setembre del 2016 va obtindre el XV Premi Aurora Díaz-Plaja de Crítica i Estudi de la Literatura Infantil Catalana pel conjunt de crítiques publicades en la revista Lletres Valencianes durant l’any 2015. Així mateix, des del 2014 gestiona el blog Llibreria Il·lustrada, en el qual intenta abordar tota aquesta temàtica il·lustrada però des d’un punt de vista molt més personal.

Ha treballat també com a editora en Sembra Llibres i col·labora de manera externa amb altres editorials alhora que forma part de la coordinació de Baba Kamo. Festival i Fira del Llibre Il·lustrat de València.

Pel que fa als textos literaris, el novembre de 2015 va guanyar el II Premi Àlbum Il·lustrat Ciutat de Benicarló amb l’obra Quan xiula l’avi (Onada, 2015) amb il·lustracions de César Barceló; Llibret de falla (Onada, 2018), amb il·lustracions de Cecilia Plaza, és el segon dels seus textos i, La cua de sirena (El Cep i la Nansa, 2019), amb il·lustracions de César Barceló és la publicació més recent.


Aproximació a la definició d’àlbum il·lustrat

Amb la presència permanent de les xarxes socials, les formes expressives de la comunicació visual han multiplicat les seues possibilitats. Tot i això, resulta sorprenent com, de vegades, ens falta encara molta cultura visual per a encarar i comprendre correctament la immensitat de detalls visuals que rebem. És per això que cal conéixer bé les regles de la imatge, ja que aquesta es presenta com un enigma que exigeix ser observada amb atenció i clarificada. Les imatges, per tant, no s’interpreten espontàniament, sinó que aquesta acció requereix certa competència.

Des del punt de vista de la població més jove, i considerats aquests com els principals consumidors d’aquests tipus de missatges visuals procedents principalment de la popularitat de les xarxes socials, l’àlbum il·lustrat esdevé una lectura idònia per a reforçar aquest entrenament visual. Així, amb una selecció acurada d’àlbums pensats per als joves entre 12 i 16 anys, d’una banda els descobrim tot un seguit d’estètiques diferents, des de les propostes més figuratives i realistes a d’altres més abstractes i formalment imprecises, els facilitem un viatge visual a través de la il·lustració alhora que intervenim en el desenvolupament de la capacitat de mirar, interpretar i desxifrar els missatges visuals.

A partir de l’observació i la lectura tant del text com de la imatge, així com de la resta d’elements que formen part de l’àlbum, com ara les guardes, la tipografia, el format, etc., els oferim una narració que cal descodificar i que, per tant, va més enllà de les paraules; una lectura que demana ser observada i llegida amb atenció; una proposta de lectura diferent.

Finalment, a més d’aquesta pràctica d’interpretació visual i de coneixença dels diferents estils a l’hora d’il·lustrar, amb els àlbums els lectors més joves poden trobar una gran varietat de temes amb què gaudir d’una bona història i tractar de donar resposta als interrogants que envolten el món. O, potser, buscar-ne de nous.


Criteris de selecció

Seleccionar àlbums és una feina complexa però alhora molt satisfactòria, ja que ens ajuda a rellegir els àlbums, a dialogar amb aquests i a interrogar-los des de la perspectiva dels lectors més joves, tot cercant les respostes que n’esperen (o, millor, les que els portaran a seguir buscant-ne). Ací teniu deu criteris de selecció… :

  1. LA DIFERÈNCIA: Ara que ja sabem què distingeix l’àlbum del llibre il·lustrat, hem de buscar les obres que s’ajusten a aquesta definició. Amb tot, cal remarcar que els límits entre aquests dos tipus de llibres, de vegades, són difusos, fràgils, però no ens ho hem de prendre com un obstacle, sinó com una oportunitat per a aconseguir una selecció acurada i ben justificada.
  2. LA CONTEMPORANEÏTAT: Ni la novetat és sinònim d’idoneïtat ni tampoc ho és l’antiguitat. Fixar-se en la data d’edició ens permet distingir quines publicacions recents marquen tendència i s’adeqüen al contingut i l’essència d’allò que busquem i quins àlbums han resistit millor el pas del temps i són tan contemporanis com qualsevol altre que acaba de ser publicat.
  3. LA DIVERSITAT: Cal procurar que hi haja disparitat d’arguments i de temes. Certament, alguns textos no són aptes per a tots els lectors, ja que per la seua complexitat només assoliran una comprensió total aquells joves que mostren una maduresa lectora més desenvolupada. Tanmateix, a causa de les múltiples lectures que ofereix l’àlbum, no hem de subestimar les conclusions a què arribaran la resta de lectors.
  4. EL DIÀLEG: Procurar àlbums amb què poder anar més enllà de la història, que no ho deixen tot tancat; pensar què hi trobarà el lector, què li aportarà, quina conversa provocarà i com n’ampliarà la seua visió del món una vegada llegit l’àlbum, sense caure en didactismes o missatges fàcils.
  5. LA QUALITAT LITERÀRIA: Preservar la riquesa gramatical i lèxica. Tot i la sintetització del text en l’àlbum, és important buscar textos que s’allunyen de la simplificació i la pobresa del llenguatge.
  6. L’ESTÈTICA: Valorar la il·lustració amb els mateixos criteris d’exigència que habitualment se li imposen al text. Buscar àlbums visualment potents que fugen del corrent dominant i no reprodueixen sempre la mateixa estètica. Apreciar tant els àlbums figuratius i tradicionals com els més abstractes sense complexos per a fer una selecció que mostre un ventall ben variat d’estils i propostes plàstiques.
  7. EL SUPORT: Pensar l’àlbum com un tot en el qual la resta d’elements també són susceptibles d’intervenir en la història. Cal seleccionar propostes que amplifiquen la mirada i obliguen el lector jove a interpretar la història més enllà del text i de la il·lustració, a fixar-s’hi en elements com ara el format, el paper, el color, etc.
  8. ELS GÈNERES: Com la resta de llibres, els àlbums també mostren una gran diversitat de gèneres i s’han de tindre tots en compte en la selecció. Així, pels lectors joves trobem des d’àlbums de ficció, amb narracions amb text i sense text, poesia i en menor presència, teatre, fins a àlbums de no ficció o informatius amb tot un seguit variat de temes i propostes que s’adapten als seus gustos i interessos.
  9. L’ADAPTACIÓ: Adequar la selecció a la quotidianitat i el gustos de la joventut, tot cercant propostes que s’adapten a l’actualitat i al moment que viuen.
  10. LA VALENTIA: Mantindre una mentalitat oberta, una actitud crítica i no tindre por a seleccionar. Arriscar-se també és una opció.

Editorials amb propostes per als lectors joves


Col·leccions recomanades

La col·lecció de «Libros para Mañana» de Media Vaca és sempre una bona recomanació. Es tracta d’una sèrie de quatre títols que va ser publicada entre els anys 1977 i 1978 i que, anys després, l’editorial valenciana va recuperar amb il·lustracions noves d’autors contemporanis, tot convençuda que l’esperit d’aquestes publicacions estava encara absolutament vigent, malgrat que havien sorgit uns anys després de la mort de Franco i amb els primers canvis democràtics.

L’Equipo Plantel era un grup de tres persones que es va reunir per a escriure aquestes històries amb la intenció clara de suscitar el debat al voltant d’una sèrie de temes que, aleshores, durant la Transició, era necessari advertir i explicar-los a la gent menuda, com ara: què s’entén per democràcia, dictadura i classes socials i quins han estat els diferents rols que tradicionalment han assumit sense concessió els hòmens i les dones.

Les col·leccions no solen ser habituals en el món dels àlbums i, tot i que aquests llibres se situarien en la frontera entre l’àlbum i el llibre il·lustrat, l’edició acurada, la presència de guardes il·lustrades i la força narrativa de les imatges justifiquen la seua presència en aquesta selecció.


Llibreries

ESPECIALITZADES

GENERALISTES (amb un fons destacable d’àlbum il·lustrat)

A més de totes aquestes llibreries, cal tindre en compte també les plataformes todostuslibros i Bookshop, una xarxa de llibreries independents de tot el territori espanyol on podreu trobar i comprar també tots els àlbums que busqueu.


Leave a Comment