Cátedra de Estudios del Cómic-Fundación SM (Universitat de València)


La Cátedra de Estudios del Cómic-Fundación SM (UV) se centra en el desenvolupament del coneixement del còmic des de l’àmbit acadèmic, a través de diferents activitats de difusió, formació i investigació. En aquesta ocasió, la Cátedra de Estudios del Cómic ens ofereix una aproximació al món del còmic des de la selecció de fonts i recursos significatius tant per la seva inclusió a les biblioteques i millora de la seua catalogació, com per al seu aprofitament didàctic.

L’objectiu de la Càtedra és el desenvolupament d’activitats formatives, culturals, d’investigació i d’extensió universitària orientades cap al coneixement i difusió permanent del còmic. El seu director és Álvaro Pons Moreno.

Contacte: catedracomicsm@uv.es


La Cátedra de Estudios del Cómic i el COBDCV van signar el 2019 un acord de col·laboració per a la formació dels professionals bibliotecaris, la realització d’activitats i l’elaboració de materials de selecció per promoure la presència del còmic a les col·leccions de les biblioteques valencianes.


Leave a Comment

Cátedra de Estudios del Cómic-Fundación SM (Universitat de València)


La Cátedra de Estudios del Cómic-Fundación SM (UV) se centra en el desarrollo del conocimiento del cómic desde el ámbito académico, a través de diferentes actividades de difusión, formación e investigación. En esta ocasión, la Cátedra de Estudios del Cómic nos ofrece una aproximación al mundo del cómic desde la selección de fuentes y recursos significativos tanto para su inclusión en las bibliotecas y mejora de su catalogación, como para su aprovechamiento didáctico.

El objetivo de la Cátedra es el desarrollo de actividades formativas, culturales, de investigación y de extensión universitaria orientadas hacia el conocimiento y difusión permanente del cómic.
Su director és Álvaro Pons Moreno, Titular d’Universitat del Departament de Òptica i Optometria i Ciències de la Visió.

Contacto: catedracomicsm@uv.es


La Cátedra de Estudios del Cómic y el COBDCV firmaron en 2019 un acuerdo de colaboración para la formación de los profesionales bibliotecarios, la realización de actividades y la elaboración de materiales de selección que promuevan la presencia del cómic en las colecciones de las bibliotecas valencianas.


Leave a Comment