Selecció de recursos imprescindibles sobre LGTB+ per a biblioteques


Hui ens recomana:

Lambda València

Lambda Col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar és una associació sense ànim de lucre amb 25 anys de lluita a les esquenes contra la discriminació legal i marginació social de les persones lesbianes, homosexuals, bisexuals i transexuals. I hui ens porta moltes pautes i criteris per seleccionar materials respectuosos o didàctics al voltant de la diversitat.
En aquesta ocasió, Lambda no només ens proporciona un manual de bones pràctiques a l’hora de seleccionar i adquirir material LGTB+, sinó també pautes per a millorar la catalogació de l’esmentat material.

Entre les seues propostes trobem un conjunt de termes de matèria que són més adients per als materials LGTB+, respectuosos i fidels a la realitat.

Lambda facilita a la seua Biblioteca de colors molts recursos educatius adaptats a edats i temes i que inclou des de legislació i llibres fins a vídeos, jocs i guies.

Este treball de selecció ha estat realitzat pels dos professionals bibliotecaris que s’ocupen de la Biblioteca Lambda València, Enric Alforja i Jordi Moragues.


Què ens recomana i per què…:

Pel que respecta a la identitat de gènere, l’expressió de gènere, la diversitat sexual i familiar, i com s’ha de reflectir aquesta en les biblioteques públiques, la legislació de la Generalitat Valenciana diu el següent:

Llei 8/2017, de 7 d’abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i l’expressió de gènere a la Comunitat Valenciana.
Capítol VII, article 37.3:
“La Generalitat promourà i afavorirà que totes les biblioteques de la seua titularitat i les biblioteques de titularitat municipal compten amb un fons bibliogràfic i filmogràfic específic en matèria d’identitat de gènere, expressió de gènere, diversitat sexual i familiar. El contingut dels materials haurà de ser respectuós amb els drets humans. En les ciutats de més de 20.000 habitants conformaran una secció específica.”
Capítol VII, article 37.4:
“La Generalitat garantirà l’accés lliure i sense restriccions a les pàgines web que continguen informació sobre la identitat de gènere, l’expressió de gènere, la diversitat sexual i familiar, en tots els accessos públics a internet, tant en biblioteques públiques, centres educatius, així com en sistemes wifi públics.”

Llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d’igualtat de les persones LGTBI.
Capítol 7, article 34.3:
“Totes les biblioteques de titularitat de la Generalitat i les biblioteques de titularitat municipal hauran de comptar amb un fons bibliogràfic i filmogràfic específic en matèria de diversitat sexual, familiar, de gènere i de desenvolupament sexual. El contingut dels materials haurà de ser respectuós amb els drets humans. En els municipis de més de 25.000 habitants conformaran una secció específica.”


Cal revisar les catalogacions

Lambda ens recomana revisar els termes de matèria que afegim els professionals bibliotecaris a les catalogacions que tracten temes LGTBI+, per tal d’utilitzar els més adients i respectuosos amb els col·lectius. El COBDCV es compromet a treballar conjuntament amb Lambda València per a demanar els canvis i les modificacions necessàries davant la Subdirecció del Llibre, Arxius i Biblioteques de la Generalitat Valenciana.


Vocabularis


Editorials especialitzades:


Altres editorials no especialitzades però amb catàleg LGTBI:

  • Bellaterra, al seu catàleg podem trobar “Sexualidades” i “Trans”
  • Laertes, amb un bon subcatàleg de “Género y sexualidad
  • La locomotora, en castellà i enfocada al sector infantil i juvenil especialitzada en temes com els drets humans, la tolerància, la diversitat, la igualtat…

Llibreries especialitzades:


Biblioteques especialitzades


Altres recopilatoris de recursos i materials


Associacions LGTBI a la Comunitat Valenciana


Pots entrar al web de Lambda València si en vols saber més sobre les seues activitats formatives o la seua biblioteca.1 thought on “Selecció de recursos imprescindibles sobre LGTB+ per a biblioteques”

Comments are closed.