Una píndola per seleccionar jocs de taula


Les píndoles formatives van ser una nova experiència formativa creada pel COBDCV al llarg del període que va durar el confinament de la COVID19. Van ser tallers formatius de curta durada, no arribava a una hora, sobre temes molt concrets.

Ana Ordàs, experta en jocs i gamificació, ha impartit formació en més d’una ocasió en el COBDCV i va acceptar la invitació per realitzar una de les píndoles sobre selecció de jocs el passat 16 d’abril de 2020.

Este tipus de formació només estava dirigida als membres del COBDCV. En el cas d’algunes píndoles que eren interessants com a recurs de selecció per petició de la Comissió Tècnica de Selecció estan en lliure accés per a tot el públic. La píndola d’Ana Ordàs és una d’aquestes.


Selecció de jocs per a la biblioteca


1 thought on “Una píndola per seleccionar jocs de taula”

Comments are closed.