Continguts digitals i programari lliure: Introducció a Greenstone i OJS

Curs_online-226x138
Curs en línia, en castellà.

 • Data: del al .
 • Durada: 30 hores.
 • Organitzat amb: Fundación Asmoz

Professor: Alejandro Delgado Gómez

Foto de Alejandro Delgado Gómez

Responsable de la gestió de documents digitals en l'Ajuntament de Cartagena, on s'ocupa de sistemes i serveis d'informació.

Públic al que va dirigit:

 • Professionals d'arxius, biblioteques, centres de documentació, museus, etc.
 • Estudiants de les citades àrees.
 • Professionals de la informació en general.

Es lliurarà certificat d'assistència de 30 hores.

Presentació

El món de la informació ha canviat de manera vertiginosa en els últims anys, a mesura que les tecnologies de la informació s'han expandit fins a límits inimaginables. Podríem dir que, no el futur, ja el present dels professionals de la informació és digital. La creació i posada a la disposició d'objectes digitals és una realitat creixent a la qual els professionals de la informació han de fer front. Per a açò precisen d'eines sòlides i, al mateix temps, amigables, capaços de gestionar un entorn tan complex.

No obstant açò, la crisi financera ha obligat a distribuir la informació mitjançant eines que abarateixen costos, tant per al productor com per a l'usuari final. La filosofia Open Access ha contribuït al desenvolupament d'algunes d'aquestes eines, que han sigut immediatament adoptades per nombroses institucions a nivell internacional. Una de les més reeixides és OJS, destinada a gestionar l'edició de revistes i altres publicacions periòdiques. Sent un recurs de fàcil utilització i que abarateix notablement els costos d'edició i distribució, facilitant a més l'accés gratuït per part de l'usuari final, el seu ús no obstant açò es troba circumscrit majoritàriament a l'àmbit acadèmic i universitari. No obstant açò, altres institucions – biblioteques, arxius, museus, centres de documentació, etc. – podrien utilitzar aquesta eina per a afegir valor, sense costos addicionals, als continguts que generen i distribueixen, acostant-se a més a un major nombre d'usuaris, a l'ésser d'accés gratuït i via web.

D'altra banda, i per a complir la mateixa fi, en aquest cas prenent com a objecte de treball, els continguts digitals que poblen de manera creixent les biblioteques, la Biblioteca Nacional de Nova Zelanda va desenvolupar Greenstone, un paquet de programari lliure, de fàcil instal·lació i maneig, però l'ús del qual encara no es troba molt generalitzat entre els professionals de la informació en llengua espanyola.

“Els arxivers, bibliotecaris, documentalistes, museòlegs i altres professionals de la informació que assistisquen al present curs aprendran a gestionar, les seues pròpies revistes i publicacions periòdiques, així com les seues biblioteques digitals, de manera pràctica, fent ús de dues eines que no generen costos i que multipliquen l'accés dels usuaris”

Objectius

L'objectiu general del curs del curs és donar a conèixer i practicar en l'ús del programari per a la gestió de biblioteques digitals Greenstone i per a publicacions periòdiques i revistes digitals OJS. Aquest objectiu general es desglossa en els següents objectius específics:

 • Definir i consolidar el concepte de contingut digital.
 • Definir i consolidar el concepte d'accés obert.

Programa

A fi de respondre als objectius prèviament descrits, es proposa desenvolupar el següent programa dividit en dos blocs d'igual durada:

  OJS

 1. Què és l'accés obert (durada: 30 minuts)
 2. Què és OJS: disseny i estructura (durada: 30 minuts)
 3. Administració i configuració del lloc (durada: 2 hores)
 4. Funcions administratives (durada: 2 hores)
 5. Gestió d'usuaris (durada: 2 hores)
 6. Gestió de la revista (durada: 2 hores)
 7. Procés de publicació (durada: 2 hores)
 8. El lloc web de la revista (durada: 2 hores)
 9. Altres utilitats OJS (durada: 2 hores)
  GREENSTONE

 1. Què és una biblioteca digital (durada: 30 minuts)
 2. Greenstone: disseny i estructura (durada : 30 minuts)
 3. Creació i gestió de col·leccions amb Greenstone (durada: 2 hores)
 4. Descàrrega d'arxius des d'Internet (durada: 2 hores)
 5. Compilació d'arxius (durada: 2 hores)
 6. Assignació de metadades (durada: 2 hores)
 7. Configuració de la col·lecció (durada: 2 hores)
 8. Producció de la col·lecció (durada: 2 hores)
 9. Personalització de la col·lecció (durada: 2 hores)

Metodologia

Els materials didàctics seran elaborats per Alejandro Delgado Gómez, especialista en la matèria, que dirigirà i impartirà el Curs.

L'alumnat, mitjançant una clau, tindrà accés al lloc web del Curs, on podrà:

 • Accedir a les unitats didàctiques
 • Consultar el material addicional (bibliografia, enllaços, notícies, ...)
 • Plantejar els seus dubtes al professorat
 • Participar en debats-fòrums
 • Accedir als exercicis pràctics
 • Mantenir un contacte personalitzat amb la professora auxiliar. Aquesta li recolzarà durant el Curs perquè obtinga el màxim aprofitament del mateix
 • El present curs té una orientació fortament pràctica per dos motius. En primer lloc, s'enfoca sobre la utilització real de dues eines, OJS i Greenstone. En segon, encara que l'ús d'aquestes eines és senzill, té molts matisos, per la qual cosa només podem plantejar aspectes introductoris que permeten seguir aprofundint.

  D'aquesta orientació pràctica es deriva la formació, sobretot, mitjançant videotutorials, més que materials textuals, encara que aquests no queden exclosos.

  Ja que la intenció del curs és ensenyar les bases per a utilitzar eines, el procediment d'avaluació consisteix precisament a constatar que l'alumne les està usant adequadament. Per açò, com en tot curs en línia, la interacció entre el professor i l'alumne ha de ser permanent. Qualsevol dubte, problema, incidència, haurà de ser comunicat immediatament per a ser resolt de manera col·laborativa. La participació serà l'aspecte més valorat a l'hora de donar per superat el curs.

  És convenient veure i/o llegir cada unitat i, a continuació, consultar els dubtes. Una vegada respostes, l'alumne haurà de tornar a la unitat i comprovar, mitjançant la pràctica, que el dubte ha quedat resolta.

  Insistim, doncs, en aquests dos aspectes: l'enfocament és eminentment pràctic i, en conseqüència, la participació dels alumnes és essencial per a arribar a bon port.

  Càrrega mitjana de treball: 5 hores setmanals.

  Preus

  Membre del COBDCV,aturat 75 €
  * Membre del COBDCV. Membre d'alguna associació adherida. Estudiants UPV, UV, UJI y UA. Pas i Pdi UPV. Personal Servei de Biblioteques i Documentació UV o biblioteques UJI. 105€

  *Si eres estudiant de UPV/UV/UA/UJI, membre d'alguna associació adherida, PAS/PDI de la UPV o personal del Servei de Biblioteques i Documentació de la UV o biblioteques UJI, has d'enviar el justificant a informacio@cobdcv.es (estudiants enviar justificant de la matrícula actualitzada; membres d'associacions adherides enviar justificant quota en curs).

  Procés d'inscripció:

  Per a la inscripció a aquest curs, envia un correu electrònic a informacio@cobdcv.es i el Col·legi es posarà en contacte amb la Fundación Asmoz per a realitzar la inscripció.

  Per a qualsevol dubte telefonar al 620707369.

  Curs realitzat en col·laboració amb la Fundación Asmoz:

  Scroll to Top
  Obrir xat
  1
  Tens algun dubte?
  Hola, en què podem ajudar-te?