El COBDCV defensa el perfil professional de la direcció de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu

Defensa-de-la-professio

La Junta de Govern informa als seus col·legiats i col·legiades que el passat 2 de març de 2021 el COBDCV va presentar demanda contenciosa administrativa contra la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública amb relació a la modificació de classificació del lloc número 22316 “Cap de Servei Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu” pel que fa concretament, a la seua provisió.

Aquesta acció del COBDCV es fa efectiva després de posar fi a la via de recurs de reposició que va ser desestimada per aquesta Conselleria el passat 11 de gener de 2011.

Els antecedents

El passat 16 d’octubre de 2020, es va publicar al DOGV núm. 8927, la “Resolució de 13 d’octubre de 2020, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s’aproven les relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com dels organismes i entitats els llocs de treball i el personal dels quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública.” En aquesta resolució es contempla el lloc número 22316 “Cap de Servei Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu” amb la següent classificació: Subgrup A1, nivell 28, complement específic E050, provisió lliure designació a través dels cossos A1-01 (Administració General) i les dues escales del cos A1-08, l’escala A1-08-01 (Facultatiu d’Arxius i Biblioteques) i l’escala A1-08-02 (Facultatiu de Documentació).

Els canvis respecte a l’anterior definició del lloc estan principalment en:

  • La reclassificació del lloc amb un augment del nivell, del 26 passa al 28 amb l’actual canvi.
  • L’obertura de l’accés a funcionaris de l’Administració General (A1-01), quan abans només es podia proveir a través del cos especial A1-08 que inclou les dues escales del cos, l’escala A1-08-01 (Facultatiu d’Arxius i Biblioteques) i l’escala A1-08-02 (Facultatiu de Documentació).

Amb data de 16 de novembre de 2020 el COBDCV va interposar recurs de reposició contra la resolució de 13 d’octubre de 2020. Amb data de 26 de gener de 2021, es notifica al COBDCV la resolució d’11 de gener, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, amb la desestimació del recurs interposat.

La Junta de Govern considera imprescindible defendre la professionalització del lloc de “Cap de Servei de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu” que té com a principal funció dirigir el centre superior i capçalera del Sistema Bibliotecari Valencià amb unes funcions tècniques adscrites que fan necessària la seua especialització.
Aquesta setmana ha estat efectiu el nomenament de Maria Jesús Carrillo, facultativa de documentació de la GVA i membre del COBDCV, però no es pot quedar oberta la possibilitat que en el futur aquest lloc puga ser ocupat per personal de l’administració general. Per tant, aquesta demanda es presenta amb la intenció que torne a proveir-se exclusivament amb funcionaris d’administració especial i s’interposa no només en defensa dels funcionaris de carrera de GVA del subgrup A1-08, sinó com a defensa de tota la professió valenciana.

Scroll to Top
Obrir xat
1
Tens algun dubte?
Hola, en què podem ajudar-te?