fbpx
alta calidad píldoras http://www.totmataro.cat/comprar-kamagra.html España entrega rápida http://www.totmataro.cat/cialis-20mg-precio.html

Òrgans de Govern

El Col·legi té dos òrgans de govern: l’Assemblea General i la Junta de Govern.

Assemblea GeneralJunta de Govern

L’Assemblea General és l’òrgan màxim de govern del Col·legi. Els seus acords, adoptats per majoria, són d’obligat compliment per part de tots els membres col·legiats.

Cal distingir entre l’Assemblea General ordinària que tindrà lloc el primer trimestre de cada any per a censurar la gestió de la Junta de Govern i per a aprovar, rebutjar o arribar a algun acord sobre els punts del dia; i l’Assemblea amb caràcter extraordinari que ha de convocar la Junta de Govern de la manera prevista en l’article 27è dels estatuts.

Les Assemblees Generals han de ser presidides per la presidència de la Junta de Govern i actuarà com a secretari o secretària la mateixa persona que ho fa en les Juntes de Govern

L’ordre del dia estarà determinat en la convocatòria de la presidència i signat per la secretària. Els punts del dia els estableix la presidència a proposta de la Junta de Govern o de les persones col·legiades.

Tots els membres col·legiats tenen dret a assistir a l’Assemblea General però els membres adherits i els membres institucionals no tenen dret a vot ni a formar part de la Junta de Govern. Les votacions seran a mà alçada llevat que s’acorde el contrari.

Entre les competències de l’Assemblea General estan:

  • Aprovació dels pressupostos.
  • Censura de la gestió de la Junta de Govern.
  • Aprovació i modificació dels estatuts.
  • Aprovació de les quotes ordinàries o extraordinàries.
  • Nomenar als membres de la Junta de Govern.
  • Establir les línies d’actuació del Col·legi.

Per a més informació, es pot consultar el Títol III dels estatuts del Col·legi.

La Junta de Govern està constituïda per: presidència, vicepresidència, secretaria, tresoreria i tres o cinc vocalies. Els membres de la Junta de Govern s’han de triar pel procediment establit en els Estatuts, per un termini de tres anys. S’admet una sola reelecció consecutiva per a un mateix càrrec. Una mateixa persona no podrà formar part de la Junta de Govern més de 9 anys seguits. En la secció d’Història es pot consultar les persones que van formar part de Juntes de Govern anteriors.

November 20, 2021

Convocatòria Assemblees 2021 i presentació nova Junta COBDCV

El 15 de gener de 2022 es presentarà la nova Junta de Govern del Col·legi telemàticament
November 8, 2021

Convocatòria Assemblea General Ordinària i Extraordinària 2021

Tindrà lloc dissabte dia 15 de gener de 2022
March 26, 2021

Projecte de reforma dels estatuts del COBDCV

Pots donar la teua opinió emplenant l'enquesta que enviem amb el news del 25 de març al teu correu
January 5, 2021

Convocatòria Assemblea General Ordinària 2020

Tindrà lloc el dissabte 30 de gener de 2021 i serà en línia
December 15, 2019

Convocatòria Assemblea General Ordinària 2019

Tindrà lloc a València el dissabte 11 de gener de 2020
February 19, 2019

Convocatòria Assemblea General Ordinària i Extraordinària 2018

El 23 de febrer es proclamarà la nova Junta de Govern
January 1, 2019

Convocatòria Assemblea General Extraordinària 2018

El 23 de febrer de 2019 es triarà a la nova Junta de Govern del Col·legi
January 10, 2018

Convocatòria Assemblea General Ordinària 2017

Dissabte 3 de febrer. Junts fem Col·legi!
Assemblea General Ordinaria
December 30, 2016

Convocatòria Assemblea General Ordinària 2016

Pròxim dissabte 4 de febrer, Junts fem Col·legi!
January 29, 2016

Proclamada la nova junta del COBDCV

Assemblees General Ordinària i Extraordinària del COBDCV
Foto de reunión de la Junta de Gobierno y el equipo de administración
January 26, 2016

Presentació nova Junta de Govern COBDCV 2016-2018

Serà el 16 de gener de 2016