fbpx
alta calidad píldoras http://www.totmataro.cat/comprar-kamagra.html España entrega rápida http://www.totmataro.cat/cialis-20mg-precio.html

Sobre el COBDCV

El Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV) és un òrgan de dret públic que representa als professionals de la informació i de la documentació de la Comunitat Valenciana. Entre les seues funcions, està promoure el reconeixement i el desenvolupament professional, el correcte exercici de la professió i la formació de tots els professionals.

Repassant la història del COBDCV, es crea per la Llei 6/2006, de 9 de juny, de la Generalitat Valenciana. Segons el seu preàmbul, la constitució del Col·legi resulta d’interès públic, ja que permetrà dotar al col·lectiu de professionals, inclosos en l’article 3 d’aquesta norma, d’una organització adequada, capaç de vetlar pels seus drets i interessos, i també d’ordenar l’exercici de la professió; professió que compleix amb una important tasca social, en estar relacionada amb la gestió del patrimoni documental i bibliogràfic, la recerca, la cultura i la informació.

Al febrer de 2007 es va celebrar l’Assemblea Col·legial Constituent, on es van aprovar els estatuts provisionals i es va triar la primera Junta de Govern del col·legi.