fbpx
alta calidad píldoras http://www.totmataro.cat/comprar-kamagra.html España entrega rápida http://www.totmataro.cat/cialis-20mg-precio.html

Legislació general

Codi de Legislació Bibliotecaria – Codis electrònics

Descarregar codi vigent consolidat

Llei de la Funció Pública Valenciana

Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la Funció Pública Valenciana.

Llei de Règim Local de la Comunitat Valenciana

Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana. [2010/7245].

Llei d’Associacions de la Comunitat Valenciana

Llei14/2008, Llei d’Associacions de la Comunitat Valenciana. [2008/13709].

Llei reguladora del dret d’associació.

Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació. («BOE» 73, de 26-3-2002.)

Llei de Consells i Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana

Llei 6/1997, de 4 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Consells i Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana. [97/C12364].

Llei sobre Col·legis Professionals

Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals.