fbpx
alta calidad píldoras http://www.totmataro.cat/comprar-kamagra.html España entrega rápida http://www.totmataro.cat/cialis-20mg-precio.html

Secció d’Arxius

Definició

La Secció d’Arxius del COBDCV naix de la voluntat d’un col·lectiu de professionals interessats a tractar les qüestions relacionades en l’Arxivística i la situació dels arxius a la Comunitat Valenciana.

Objectius

La Secció d’Arxius ha marcat una sèrie d’activitats prioritàries:

  • Potenciar la figura i el treball de l’arxiver, la defensa dels seus interessos legítims, tant individuals com a col·lectius, i impulsar i desenvolupar aquest àmbit professional.
  • Treballar pel reconeixement social de la professió, fent respectar els seus drets.
  • Atendre les consultes dels membres del Col·legi relacionades amb l’Arxivística i els arxius.
  • Estudiar les tècniques i les normatives específiques aplicables als arxius.
  • Estudiar i analitzar experiències pel que fa a models d’aplicació de tècniques i normatives en els diferents tipus d’arxius.
  • Estudiar la casuística i les problemàtiques en els diferents arxius de la Comunitat Valenciana.
  • Elaborar propostes de recerca.
  • Publicar documents creats per la mateixa secció.
  • Contribuir al dinamisme en el COBDCV, mitjançant propostes de cursos de formació específics, tallers, jornades tècniques, etc.

Contacte

El coordinador de la Secció d’Arxius és Vicent Giménez Chornet. Per a posar-se en contacte amb el grup a través del seu coordinador cal escriure al correu electrònic vigicho@har.upv.es.

Components

Vicent Giménez Chornet, col·legiat núm. 2

Borja Fuster Fuster, col·legiat núm. 342

Alberto Ferrer Galarza, col·legiat núm. 638

Alicia Herráiz Sáez,  col·legiada núm. 520

Carmen Vidal Blasco, col·legiada núm. 89

Cèsar Pla Mateu, col·legiat núm. 245

Lola Alfonso Noguerón, col·legiada núm. 96

Maite Picó Diana, col·legiada núm. 573

Miquel Gandía Picó, núm. 631

Salvador Vercher Lletí, col·legiat núm. 12

Luisa Tolosa Robledo, col·legiada núm. 3

Joan Carles Faus Mascarell, núm. 736

Jose Antonio Martínez González,  col·legiat núm. 179

Úrsula Ferrando Guardiola, col·legiada núm. 356

Susana Fernández Llória, col·legiada núm. 540

Mercedes Rojas Granero, col·legiada núm. 723

Nuria Martínez Fernández, col·legiada núm. 177

 

DOCUMENTS

Pots consultar aquestos documents en el Laboratori de Recursos