alta calidad píldoras http://www.totmataro.cat/comprar-kamagra.html España entrega rápida http://www.totmataro.cat/cialis-20mg-precio.html

Bases de GIA i procés de selecció

Bases de GIA i procés de selecció

Es subvencionen activitats i projectes de cooperació al desenvolupament que es realitzen tant a Espanya com en qualsevol país estranger.

La Junta de Govern del Col·legi designarà una comissió que avalue totes les propostes presentades i trie les accions a subvencionar cada any.

Tots els projectes hauran de respondre a alguns d’aquests objectius:

 • Millorar l’accés a fons documentals, independentment de la llengua, la geografia o la religió, en regions i pobles sense recursos.
 • Ajudar a la gestió de documents en les diferents institucions públiques i privades.
 • Contribuir a l’alfabetització informacional, animació lectora, serveis de referència.
 • Difondre el patrimoni documental.
 • Desenvolupar projectes i sistemes d’informació.

Obligacions dels candidats

 • Documentar la experiència i lliurar un informe a la seua tornada. El Col·legi es reserva la possibilitat de publicar aquesta informació o part d’ella en qualsevol de les seues publicacions (SíMILE/MEI).
 • Assumir la responsabilitat i el compromís amb l’activitat i amb la institució.
 • Vetlar en tot moment per la seua seguretat.

Presenta’ns el teu projecte

 • La Junta de Govern del Col·legi podrà proposar projectes i accions de cooperació al desenvolupamenta per iniciativa pròpia o a petició de qualsevol col•legiat.
 • Les ONGs i altres institucions també podran proposar projectes a la Junta de Govern del COBDCV.
 • Cada projecte serà presentat mitjançant el formulari Sol·licitud de projecte GIA Icono d' arxiu PDF
 • Data final de lliurament de propostes: termini obert tot l’any.

Avaluació de projectes

 • La comissió avaluarà tots els projectes enviats tenint en compte:
  • Pressupost.
  • Característiques i objectius de l’activitat.
  • Seguretat i condicions del treball.
  • Detall de tasques.
 • Es designarà un membre de la comissió per al seguiment de cada activitat (proposta, candidat, formalització del projecte, execució, informe final).
 • Els projectes seleccionats es publicaran en el lloc web del COBDCV durant l’any en curs.

Selecció de candidats

 • Podran optar a la convocatòria TOTS els membres del COBDCV independentment de la seua situació laboral.
 • Les persones interessades presentaran la seua candidatura enviant el formulari Prescandidat. límit d’enviament de candidatures: dependrà de cada projecte rebut.
 • Una comissió del Col·legi avaluarà i seleccionarà al candidat per a cada projecte.
 • Si no fóra suficient amb la informació presentada pels candidats o si el projecte ho requereix, es plantejaran entrevistes personals dins del procés de selecció.
 • Data de notificació de les candidatures finals per part de la comissió: sense confirmar.
 • Data de publicació dels noms de tots els candidats seleccionats:  S’esmentarà en cada projecte publicat.