fbpx
alta calidad píldoras http://www.totmataro.cat/comprar-kamagra.html España entrega rápida http://www.totmataro.cat/cialis-20mg-precio.html

Membres institucionals

Per a formar part del Col·legi com a membre institucional, es pot consultar el procés en Com col·legiar-se.

Actualment el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana compta amb els següents membres institucionals:

 

Baratz

Baratz es va fundar en 1987 i des de llavors s’ha convertit en líder en solucions bibliotecàries per al mercat espanyol a través d’AbsysNet. El seu profund coneixement del mercat i les seues constants inversions en I + D han generat una cartera de solucions d’alta gamma. Els seus clients varien des de biblioteques públiques i universitàries fins a biblioteques especialitzades i escolars. Baratz té la seua seu a Madrid i clients a Espanya, França, Portugal, Mèxic, República Dominicana, Panamà, el Perú, Colòmbia, l’Equador i l’Argentina. Des de 2021 forma part de la multinacional Total Specific Solutions (TSS).

 

Arxiu Intermedi de la Generalitat Valenciana

L’Arxiu Intermedi de la Generalitat va ser creat amb el DECRET 50/2018, de 27 d’abril, del Consell, pel qual es regula la gestió documental, l’organització i el funcionament dels arxius de la Generalitat per a gestionar i conservar la documentació semiactiva transferida des dels arxius centrals dels diferents departaments de la Generalitat fins a la seua eliminació o transferència per a la seua conservació permanent en els arxius històrics.

 

Biblioteca de la Universitat Miguel Hernández d’Elx

Les biblioteques de la Universitat Miguel Hernández (UMH) tenen una principal vocació i raó de ser: el servei a la Comunitat Universitària. Per això, posen a la disposició dels usuaris i usuàries els recursos i instruments documentals i d’informació que necessiten per al desenvolupament de l’ensenyament, la docència o la investigació. Per a això, s’ha desenvolupat una organització amb cinc punts de servei en els quatre Campus, integrats en una única unitat administrativa.

 

Arxiu Municipal Administratiu de Gandia (València)

L’Arxiu Municipal Administratiu de Gandia, recull la documentació produïda per l’Ajuntament o altres organismes públics dependents, amb una antiguitat mínima superior als 5 anys des de la data de la seua producció. Actualment, disposa de la documentació generada des del 1989 fins als 2004, i conté completes les principals sèries documentals municipals. Prèviament a l’ingrés en l’Arxiu Administratiu, la documentació és custodiada per les diferents oficines de gestió municipal, les quals autoritzen el seu ús i custòdia.

 

Arxiu del Regne de València

L’Arxiu del Regne de València (ARV), és un arxiu històric que conté documentació des del segle XIII, referent tant al regne de València com a altres institucions del seu territori o vinculades per diversos motius. L’arxiu està anotat com a bé d’interés de cultural amb codi 46.15.250-087.

 

Grupo Entorno Documental

Grupo Entorno Documental, S.A. (Gedsa) és una empresa amb 20 anys d’experiència en el sector. Des del començament ha vingut oferint un Servei Integral de Gestió Documental a institucions i empreses que els ha portat a convertir-se en una de les empreses capdavanteres del mercat amb un alt grau d’implantació nacional. En Gedsa aposten per un equip humà altament qualificat com a millor garantia de l’òptim acompliment dels seus serveis.

 

Biblioteca de la Universitat d’Alacant

 

La missió de la Biblioteca de la Universitat d’Alacant és oferir un sistema d’informació de qualitat, gestionat per un equip humà professional i compromès a garantir serveis i recursos innovadors; col•laborar en el desenvolupament de la recerca i de l’ensenyament/aprenentatge, a més de contribuir en la creació i en la difusió del coneixement i en la consecució dels objectius de la Universitat.
Servicios Documentales Avanzados
LIBNOVA SL.

LIBNOVA és líder en el camp de la preservació digital. Aporten solucions a les organitzacions perquè grans volums de dades valuoses estiguen accessibles per períodes de temps molt grans. Des de l’any 2009 mantenen una forta presència en el sector patrimonial o de documentació amb valor històric i cultural a Espanya i a la fi del 2014 comencen l’expansió internacional.