Posts amb etiqueta "activisme bibliotecari"

Biblioteca Roma3

Gestors d’Informació en Acció (GIA): Roma

Autora: M. Rosa García Robles

Mi excesiva inquietud, en ocasiones, por aprender, por probar, por experimentar, por conocer nuevas cosas y maneras de trabajar, me llevó desde el principio a tratar de darle

Sala de Conferències de la OMPI. Photo: Emmanuel Berrod. Llicència CC-BY-NC-ND 3.0 IGO.

Els drets d’autor en el món digital i l’activisme bibliotecari

Autora: Ariadna Matas Casadevall

El dret d’autor és tan present a la biblioteca, que sembla que tots els bibliotecaris n’hagin de ser experts. L’ús d’obres, i sobretot la possibilitat d’utilitzar-les de maneres diferents, planteja contínuament …