Calendari

Home » Calendari

Aquest calendari d’esdeveniments Bibliotecaris, Arxivers i de Centres de Documentació a la Comunitat Valenciana és una eina que t’oferim per compartir els esdeveniments que organitzes en la teua biblioteca, arxiu o centre de documentació, si el consultes t’ajudarà a localitzar iniciatives, projectes i activitats en els centres documentals de la Comunitat Valenciana i també d’Espanya.

CALENDARI Revista Símilei vols compartir amb nosaltres les activitats de la teua biblioteca, arxiu o centre de documentació, només cal que ens escrigues a administracio@cobdcv.es o comunicacio@cobdcv.es i ens dones les dades del teu event. La revista SíMILE t’ajuda a fer-les visibles.

 

JUNY 2019

6 juny 2019, Madrid
X Jornada Internacional de Experiencias Bibliotecarias
https://jieb.sedic.es/

6-7 juny 2019, Santiago de Compostela
II Jornadas de gestion del patrimonio bibliografico
http://www.usc.es/es/congresos/jgpb/index.html

JULIOL 2019

09-11 juliol 2019, Barcelona
IX Encuentro Ibérico de la Asociación de Educación e Investigación en Ciencia de la Información de Iberoamérica y el Caribe (EDICIC)
https://fbd.ub.edu/edicic2019/

10 juliol 2019, Barcelona
III Jornadas de Estudiantes de Ciencias de la Documentación (JECCDOC)
https://ucm.es/jeccdoc/presentacion-iii-jeccdoc

10-12 juliol 2019, Barcelona
14º Congreso ISKO España
https://fbd.ub.edu/isko2019

11-12 juliol 2019, Barcelona
IV Congreso ISKO España-Portugal
https://fbd.ub.edu/isko2019/

OCTUBRE 2019

18-19 octubre 2019, Andalucia
XX Jornadas bibliotecarias de Andalucía
https://www.aab.es/jornadas/xx-jornadas-bibliotecarias-de-andaluc%C3%ADa/